"Åpent hus hos EGN"

Felleskap, Inspirasjon, faglige innlegg

Velkommen til hyggelig morgenmøte for EGN medlemmer der vi inspirerer hverandre og starter høsten sammen! 

Nå er det viktigere enn noen gang å komme sammen for løfte hverandre opp, drøfte og diskutere dagsaktuelle problemstillinger og fagtema.

Vi er så heldige at vi vet hvilke temaer som står på ledernes agenda, og har mange fagpersoner med oss som ønsker å dele av sin kunnskap med våre nettverksgrupper.

Dette blir høstens første EGN Norge event - en uformell samling med faglige innlegg og felles diskusjoner.

Vi har invitert samarbeidspartnere til å holde korte innlegg om dagsaktuelle og relevante temaer. Noen av våre nettverksledere vil også være til stede.

 

Foreløpig program: 
 

Haakon Gellein: Lederes økte behov for endringsledelseskompetanse i et foranderlig arbeidsliv

Runar Heggen: Medarbeidskap i høst  - Felles arbeidsglede og motivasjon skaper grunnlaget for ny giv og lønnsomhet i krevende tider

Espen Andersen:  Hvilke arbeidsmønstre ser vi konturene av etter korona og når digitale videomøter og hjemmekontor har blitt en del av hverdagen.

 

Medlemmer kan ta med en gjest - Vi begrenser antall plasser til 50 personer for å tilpasse oss til rådende restriksjoner og våre lokaler. 

 

Vi forholder oss til og tar forbehold om rådende smittevernsregler. Førstemann til mølla gjelder - påmelding via Members' Universe.

Hosts

Speakers

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer