Digitale lederstjerner

Digitaliseringsutfordringen - sett menneskene først!

Webinar 29 oktober kl. 10-11

Fremtidens arbeidsplass med digitalisering og ny teknologi i fokus krever en bevisst innsats på utvikling av mennesker. Dette kommer ikke av seg selv. Virksomheten er avhengig av de mennesker som til enhver tid er der. Den kreative og digitale disrupsjonen påvirker oss alle, og stiller krav til ledere og ansatte. Det kommer nye forventninger om distribuert beslutningsmyndighet og selvlederskap, sammen med store krav til økonomiske resultater og suksess.

Hvordan skal ledere møte dette? Dette vil Eduardo Ibacache Rodriguez og Ingvil Gaasland snakke om sammen med alle dere digitale hoder, ledere på alle nivåer, styrefolk og investorer som ønsker å være med. Dette er et interaktivt webinar med anledning å stille spørsmål og sende inn sine egne kommentarer under veis. 

Verden slik vi kjenner den er i konstant forandring. Vi befinner oss nå ved et veikryss der digitaliseringen vil innbefatte nye og mer omfattende endringer, både i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Det refereres til en fremtid der arbeidstakere må tilpasse oppgavene til teknologien, samtidig som digitale systemer og dingser jobber side om side med oss.

Digitaliseringen i arbeidslivet går igjennom ulike utviklingstrinn:
- I første fase har det vært essensielt å gå fra «analog til digital» i form av å digitalisere innhold.
I neste fase er fokuset i stor grad knyttet til å automatisere eksisterende prosesser og oppgaver.
Det tredje trinnet, som mange organisasjoner debatterer og arbeider med i dag, knytter seg til digital transformasjon eller disrupsjon.

Dette trinnet er mer omfattende og griper dypere inn i organisasjoner og i arbeidslivet – og kommer til å påvirke oss alle. Utviklingstakten går langt raskere enn tidligere. For å lykkes i denne omskiftelige hverdagen blir det å jobbe med mennesker, kultur og innovasjon viktigere enn noen gang - har man en endringsvillig og human kultur er det også enklere å tilpasse seg nye utfordringer.

- Hvordan få de digitale hodene å blomstre og trives i virksomheten?
- Hvordan få til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø – en fysisk og digital kultur på tvers av generasjoner og erfaring?
- Hvordan skape fremtidens arbeidsplass og hvordan kommer vi dit?
- Hvordan få alle med? -  Både de som er født inn i det digitale «Digitale hoder» og de analoge som sitter med erfaring og kompetanse og kanskje ønsker å bli invitert inn og bidra i den "nye" digitale kulturen"

Webinaret vil ta opp disse temaene samt snakke om hvilken innflytelse den enkelte ansatte har og hvordan man kan skape nye, digitale ledestjerner. 

Trykk her for å melde deg på (ekstern link til Livestorm.co)

Eduardo Ibacache Rodriguez Eduardo Ibacache Rodriguez

Eduardo brenner for å bygge nettverk og er kjent for å gjennomføre eventer, holde foredrag og være en mentor innen lederskap, selvrealisering og digital kultur. Han kommer til å fortelle om forventningene til fremtidens arbeidsplass - en fremtid som fokuserer mer på mennesker, kultur, innovasjon og der mangfold og inkludering er en selvfølge. Til daglig jobber han som Lead Frontend Architect i Fremtind.

Ingvil Gaasland Ingvil Gaasland

Ingvil er seniorkonsulent i Transcendent Group. Hun har over 15 års fartstid fra Gyldendal med innovativ, digital produktutvikling innen læringsteknologi rettet mot studenter og ungdommer. Hun har lang erfaring med brukertesting og har gått i bresjen for nye tilnærminger til læring på de unges premisser ved å være tidlig ute med nyskapende produkter og tjenester. Et prosjekt hun nylig ledet var “Hjelpehånda” - et spill i emosjonell problemløsning myntet på syriske ungdommer i Libanon. Hun er også styremedlem i den ideelle organisasjonen Oslo EdTech Hackathon og bidro med å gjennomføre Norges første EdTech Hackathon 2019 med NTNU, Tekna, Oslo EdTech Cluster og Gyldendal. Ingvil jobber med å få flere kvinner til å engasjere seg i teknologi og digitalisering gjennom sitt arbeid i Girl Geek Dinners Oslo. Hun engasjerer seg i seminarer og meetups og diskuterer gjerne Generasjon Z-erne og deres fremtidsbehov.

Trykk her for å melde deg på (ekstern link til Livestorm.co)

Hosts

Haakon Gellein
Haakon Gellein
Daglig leder

Speakers

Eduardo Ibacache Rodriguez
Eduardo Ibacache Rodriguez
Digital Expert
Ingvil Gaasland
Ingvil Gaasland
Seniorkonsulent i Transcendent Group

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer