Forhandlingsteknikker med GAP institute

Frokostseminaret vil ta for seg forhandlingsteknikker, i samarbeid med The GAP Partnership - en global virksomhet som jobber med alle aspekter innen forhandling. 

Det vil gis innsikt i:

Forskning og kunnskap om forhandlinger.
Kunnskap om forhandlinger er viktig i mange situasjoner. Hvordan påvirkes mennesker som er involvert i forhandlinger?
Kilder til makt i forhandlinger og hvordan bruke det.        
Makt kan brukes på flere måter, men det er en forutsetning at man har forståelse av opphavet til makt og hvilke fremgangsmåter som kan brukes når makt utøves i forhandlinger. 
Forskjellige forhandlingsstiler og tilnærminger. 
Du vil få kunnskap om ulike strategier i forhandlinger. Er du samarbeidsvillig, konkurranseinnstilt eller kreativ når du går inn i en forhandling og hvordan håndterer du at den andre parten har en annen tilnærming enn deg selv?
Dette seminaret vil utfordre din tanker rundt forhandlinger, identifisere maktbalanse og bruk av strategier innen forhandling.

Seminaret vil foregå på engelsk. Mer informasjon og påmelding kommer.

Hosts

Speakers

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer