Helse Norge - Kart og kompass for fremtiden?

med Werner Christie og Francis D'Silva

Vi har invitert Werner Christie og Francis D’Silva til å dele sine perspektiver om muligheter for Helse Norge. Vi ser at det nå, mer enn noen gang er viktig å komme sammen å dele erfaringer. 

Covid-19 pandemien har satt fokus på viktigheten av et sterkt helsevesen, en endringsdyktig helsesektor og en digital infrastruktur. Helsesystemet blir testet på alle områder og vi går mot en ny og uforutsigbar fremtid der det fremtvinges en omstilling av Helse Norge og hele storsamfunnet. Sett i lys av hvordan Helse Norge er organisert og posisjonert, er det høyst relevant å drøfte hvordan vi må agere for å videreutvikle helsevesenet mens vi også ser etter mulighetene i et globalt perspektiv.

Meld deg på her: 

(
NB sjekk Spam Mappen din hvis du ikke mottat en registreringsmail med lenke til webinaret)

Webinaret vil

1) gi et overordnet bilde av Helse Norge i dag: strukturer, rammer og roller.

2) drøfter forutsetninger, utfordringer og muligheter ved å svare på fire spørsmål:

  1. Hva har vi lært av det vi har vært igjennom til nå?
  2. Hva bør vi gjøre annerledes fremover?
  3. Hvordan kan en bedre forståelse av helsevesenets rolle i samfunnet skape verdi?
  4. Hva bør tilrettelegges for å skape en sterk helsenæring?

Webinaret er rettet mot ledere og beslutningstakere som arbeider innen helse og omsorgssektoren og som ønsker å dele av sin kunnskap og diskutere muligheter for videreutvikling av helse- og omsorgssektoren.

 Werner_Christie_Photo-_NordForsk-Terje_Heiestad_(cropped) sv vitt.jpg     (Bilde: Nordforsk T. Heiestad)        

Werner Christie er lege og førstelektor på BI. Han er også tidligere helseminister i Gro Harlem Brundtlands regjering 1992-1995. Werner er opptatt av hvordan Helse Norge kan bidra til bredere utviklings- og velferdsmål heller enn vekstmålet brutto nasjonal produkt (BNP). Han knytter FNs Bærekraftsmål inn i arbeidet med å utvikle Helse Norge, og er en pådriver for at kommunenes velferdsutvikling skal legge større fokus på tilpassede og balanserte sosiale og fysiske omgivelser som gir individene muligheter til å skape seg et godt liv.   Werner har jobbet som forsker, helsepersonell, sykehusleder og spesialrådgiver innen forskning og samfunnsvitenskap i San Francisco og Beijing.Werner Christie sin forskningsinteresser og hovedområde for undervisning relateres til samfunnsvitenskap, innovasjon og folkehelsepolitikk.

 francis-dsilva.png  (Bilde:CGI) 

Francis D’Silva er en erfaren teknologistrateg og er opptatt av at Norge videreutvikler velferdsmodellen gjennom klok anvendelse av teknologi for digitalisering av offentlig forvaltning og næringsliv. Han tar en flerfaglig tilnærming til fremtidens helse og omsorgstjenesten der han kombinerer erfaringer fra design og informatikk med utviklingen innen bio- og bygningsteknologier. Han bygger på WHOs rammeverk for «People-Centered Healthcare» og lignende rammeverk som bidrar til at mennesket settes i sentrum når tjenester skal ytes.

Francis leder EGN gruppen - Digital Helse som er en gruppe består av erfarne ledere og nøkkelpersoner innen helserelaterte virksomheter. Her møtes ledere som ønsker å dele og lære sammen med andre med helsefaglig ansvar i sine virksomheter. 

 

Velkommen til et spennende og dagsaktuelt, interaktivt webinar!

 

Det vil bli gjort opptak av webinaret.

 

Hosts

Haakon Gellein
Haakon Gellein
Daglig leder

Speakers

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer