Hvordan skape kultur for god IT-sikkerhet?

I dag er dataangrep den største sikkerhetstrusselen mot norske virksomheter, og det er ingen overraskelse at vi får mer å frykte når det kommer til IT-sikkerhet. 

For å skape en god IT-sikkerhetskultur må holdninger endres og synliggjøres for å skape nødvendige forandring. Dette er ikke bare et problem for IT-avdelingen, men hele virksomheten og det må derfor skapes en forståelse for hvorfor tiltakene gjøres.  

En god IT-sikkerhetskultur må utvikles, vedlikeholdes og oppmuntres.Watchcom vil gi oss innsikt i hva som er en god IT-sikkerhetskultur, og hva som må til.

Mer informasjon og påmelding kommer.

Hosts

Speakers

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer