Kulturutvikling

Kulturutvikling - Hvordan utvikle kultur og mennesker fra hjemmekontoret?

På dagens morgenmøte deler Rune Semundseth sitt perspektiv på organisasjonskultur og hva som må til for å tilpasse og endre kultur i takt med utviklingen. 

Hvordan skaper vi en god organisasjonskultur når hjemmekontor og fjernledelse stiller nye krav til ledere og de ansatte? Viktige temaer rundt medarbeiderskap som, relasjonskompetanse, arbeidsglede, indre motivasjon og tillitskultur vil bli tatt opp. Rune går også inn på hvordan han mener virksomheter skal få til dette i praksis med konkrete eksempler på struktur og rutiner og tips rundt tydelighet og forventningsavklaringer.

Dette er kort morgenmøte med 15 minutter innleder og 15 minutter til diskusjon og spørsmål. Forbered gjerne noen spørsmål til Rune.

Etter Runes innledning blir det dialog og spørsmål, med fokus på at du skal sitte igjen med tips og erfaringer som du kan ta i bruk i ditt daglige arbeid.

 

Rune-Semundseth_Norsk-foredragsformidling-1.jpg

Rune Semundseth betegner seg som Tankevekker og Struktør. Han er opptatt av hvordan bedrifter og ledere kan få til endring i praksis og er kjent som forfatter og foredragsholder innenfor bedriftskultur og medarbeiderskap Rune er forfatter av en praktisk bok om organisasjonskultur; Kulturkoden, Norges mest brukte bok ang. kulturbygging i arbeidslivet i Norge. Han er også skaperen av konseptet Medarbeidersamtalen 2.0. Les mer her: www.kulturkoden.no Rune leder selskapet rådgivningsselskapet businessMastering as, som jobber med koblingen mellom struktur og kultur.

Velkommen til enda et hyggelig uformelt morgenmøte for EGN medlemmer på tvers av grupper. Vi inspirerer hverandre og lufter faglige problemstillinger sammen!  Eventet holdes digitalt. 

På Morgenmøtene får du miniforedrag med etterfølgende diskusjon.

Hosts

Haakon Gellein
Haakon Gellein
Daglig leder

Speakers

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer