Historien om EGN

Med mer enn 25 års erfaring med relasjonsbygging og deling av beste praksis mellom bedriftsledere og spesialister, fortsetter verdien av sterke forbindelser å være fundamentet i vår organisasjons reise: 

Executives Global Network (EGN) ble startet i 1992 i Svendborg, Danmark, av Jeanette og Jørgen Galsgaard. Som finansdirektør befant Jørgen Galsgaard seg i en situasjon med mangel på fagfeller som han kunne søke råd hos. Dette fikk han til å starte en nettverksgruppe for finans- og regnskapsførere.

I 1996 ble første gruppe for IT-ledere etablert og i de følgende årene vokste det faglige utvalget med ledere og spesialister innen logistikk, innkjøp, salg & markedsføring, samt generell ledelse. 

EGN_25_blue.jpg

I 2004 kom partneren Jens Erik Karlskov Jensen ombord som medeier og styreleder. 

I 2008 var den første nettverksgruppen lansert i Sverige – og dermed brøyter man vei for det globale nettverket. Senere samme år startet virksomheten opp i Norge og Singapore. I de påfølgende årene startet EGN virksomheter en rekke europeiske land, samt i Asia

Helt fra begynnelsen har målet vært å bistå ledere og bedrifter til å vokse ved å gi en delt, men likevel fortrolig plattform der forretningsforbindelser og erfaringsdeling kan opprettholdes.

I 2014 trakk Jørgen Galsgaard og Jens Erik Karlskov Jensen seg fra den daglige ledelsen, men begge spiller fortsatt en aktiv rolle i styret, der Jens Erik Karlskov Jensen fremdeles er styreleder.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer