10. desember 2018

Å lede konstruktive nettverksgrupper

Å lede konstruktive nettverksgrupper

Sissel Bergwitz-Larsen er nettverksleder for HMS/HSEQ-gruppene hos EGN Norge.

Hennes egen ledererfaring fra ulike roller både fra privat og offentlig virksomhet er nyttig i møte med nettverksmedlemmene.

Hva er en profesjonell nettverksgruppe?

En nettverksgruppe er en gruppe som «spiller hverandre gode». Mange sitter ofte med følelsen av å være alene med problemstillinger og utfordringer på jobb, og da er nettverkssamlingene et ideelt sted å lufte disse tankene. For å få til dette, må man oppnå fortrolighet i gruppen.

Hvordan forbereder du nettverkssamlingene?

Jeg skaffer meg god oversikt over hvem som kommer og hva som står på agendaen for samlingen, men det viktigste er å være fleksibel. Det vil alltid dukke opp endringer i dynamiske grupper som disse. Å lede samlingene er noe helt annet enn å holde kurs: som nettverksleder skal jeg spille medlemmene gode og drive dialogen i en konstruktiv retning.

Les også: Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Hva kjennetegner nettverksgruppene som du er ansvarlig for?

Innledningsvis besto gruppene jeg ledet av medlemmer fra større konsern og bedrifter. Det kommer stadig til mindre virksomheter og entreprenører i tillegg, så nå er det en god blanding.

Kan du komme med noen eksempler på temaer som har blitt diskutert på samlingene?

Eksempelvis «Hvordan jobbe for å etablere god HMS-kultur internt», «Hvordan være en katalysator for å dra bedriften i riktig retning», «Bruk av risikovurderinger» og «Aktiv sykefraværsoppfølging» har blant annet vært på agendaen hittil.

Les også: Fra toppidrett til toppledelse

Hvordan får man mest ut av nettverkssamlingene?

Jeg er opptatt av å bygge tillit i gruppen slik at også utfordringer deles og vi diskuterer reelle problemstillinger. Det å skape trygghet og god takhøyde er viktig. Å lufte i nettverket at «dette er vi ikke så gode på» er viktig. Da kan gruppen løfte hverandre og vi får interaksjon også mellom samlingene.

Hva er det viktigste man tar med seg fra en nettverkssamling?

Man får et fagnettverk med mennesker i tilsvarende stilling som ofte arbeider med samme utfordringer. Muligheten til å kontakte nettverket de gangene man faktisk trenger, også utenfor de organiserte nettverkssamlingene, ligger det mye potensialet i.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer