31. januar 2019

AI - Står styrene og konsernsjefen i veien for verdiskapning

AI - Står styrene og konsernsjefen i veien for verdiskapning

I 2027 er levetiden på selskaper forventet å være 12 år,
2016 var den 24 år og 1963 33 år.

Av: Ingvild Huseby og Haakon Gellein

I 2027 er levetiden på selskaper forventet å være 12 år, presset frem av nye forretningsmodeller som nyttiggjør seg digitalisering og kunstig intelligens.* Attraktiv selskapsverdi vil drives frem bl.a. av evnen til å innhente og nyttiggjøre seg data, som øker inntekter og kutter uhensiktsmessige kostnader.

Hvorfor bruker ikke norske styrer og konsernsjefer majoriteten av sin tid på innovasjon? Innovasjon for å snu pressede marginer, kontinuerlig jakte ny forretning og hensiktsmessige operasjonelle modeller. Dette er vanskelig å forklare når belønningen synes å være så stor og konsekvensene ved å ikke foreta seg noe er så alvorlige?

EGN Norge og Ingvild Huseby gjennomførte et seminar 24. september for å presentere resultatene av en undersøkelse foretatt i mai 2019 om daglig leders behov fra styret under markedets krav til nye forretningsmodeller.

Seminaret resulterte i gode diskusjoner rundt:

  • Hva daglig leder må bringe til styrets bord og sette på agendaen – og på andre siden
  • Hva må styre kreve av konsernsjefen?


Det er et tydelig behov at konsernsjefen tar et tydelig ansvar for å bringe frem fremtidsvisjon og nye muligheter;

  • Hva det vil koste og hvilke konsekvenser det vil få for resultat og avkastning over tid.

Daglig leder på sin side trenger støtte fra styret;

  • At styret er nødvendige sparringspartnere, har bransjeforståelse og kan bidra på nye forretningsmodeller muliggjort av digitalisering og kunstig intelligens. Det synes nødvendig med et sterkere fokus fra begge parter for å møte fremtidens muligheter og trusler.
     

Da det var stort engasjement vil temaet vil bli ytterligere diskutert på et webinar i november.

Vi kommer tilbake til dato, følg med!

Haakon Gellein, Daglig leder EGN Norge & Ingvild Huseby, Styreleder og styremedlem.
 

 

Kort om artikkelforfatterne:

Haakon Gellein har over 20 års erfaring fra norsk næringsliv. Han er daglig leder i EGN Norge og opptatt av å bidra til norsk verdiskapning ved å bygge og drifte profesjonelle nettverk for ledere og spesialister. Kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og livslang læring står i fokus. «Ved å gjøre norske ledere bedre gjør vi Norge bedre.»

Ingvild Huseby har 20 års ledererfaring fra IoT/telekom/IT/business services og 16 år som uavhengig styreleder/medlem med fokus på endrede forretningsmodeller, digitalisering og vekst. Hun er styreleder og styremedlem i flere selskaper, og er opptatt av styrets fokus på verdiskapning, betydningen av den private kompetente kapitalen for vekst og innovasjon, og de forretningsmulighetene som ligger i teknologi og kunstig intelligens

 

*Corporate Longevite Briefing, By By Scott D. Anthony, S. Patrick Viguerie, Evan I. Schwartz and John Van Landeghem https://www.innosight.com/insight/creative-destruction/

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer