8. april 2019

Ansvar for egen læring, når det passer deg som leder

Ansvar for egen læring, når det passer deg som leder

- Nå er tiden inne for norske utdanningsinstitusjoner til å flytte ut utdanningen fra sine undervisningslokaler og gjøre undervisningen personlig, tilpasset den enkelte leders behov.

I følge professorene Mihnea Moldoveanu ved Rotman School of Management og Das Narayandas ved Harvard Business School er det tre hovedgrunner til at formelle utdanningsløp ikke gir ledere ferdigheter som de trenger. Den første er lederens motivasjon for å gjennomføre utdanningen, som ofte er mer personlig enn virksomhetsrettet. Den andre er gapet mellom virksomhetens behov og hva lederne blir tilført av kunnskap, spesielt gjelder det mangelen på mellommenneskelig dimensjon i tradisjonell undervisning, som er viktigere i flatere organisasjoner. Den tredje er ledernes manglende evne til å bruke det de har fått av teoretisk kunnskap i sin lederrolle.

Det brukes milliarder på å bygge lederkompetanse, men flere studier viser at rundt halvparten av ledere som går gjennom formelle utdanningsløp ikke tilegner seg de ferdighetene som kreves

Derfor ser virksomheter nå på andre modeller for lederutvikling. I følge Moldoveanu og Narayandas står personal learning cloud sentralt, en digital tilnærming til læring. Det er tre tydelige kjennetegn for disse: lavere kostnader, mindre klasseromsundervisning og mer persontilpasset.

Fra å få alle ledere gjennom det samme løpet, tilpasses lederopplæringen den enkelte virksomhets og leders behov. Harvard opplevde for eksempel i forrige studieår et fall i søkermassen for MBA på hele 7 prosent. De så det komme for en god tid tilbake og har allerede bygget opp en solid tjeneste på online-basert læring.

Erfaringen fra Norge er den samme, ledere velger bort de klassiske videreutdanningsløpene. Utfordringen har i Norge vært at disse ikke har blitt erstattet med andre utviklingsløp. Mange ledere bruker jobben som eneste utviklingsarena, og derfor kan nettopp korte, digitale og persontilpassede programmer være noe av redningen for å sikre relevant videreutvikling av ledere. Ser man på noen av verdens mest innovative selskaper, så er utvikling og utdanning sentralt for alle ledd i organisasjonen.

Det er ikke slik at videreutvikling er en belønning eller en mulighet. Det er krav for å være en del av organisasjonen.

Mange ledere velger bort utdanningstilbud, men tilpasser heller videreutvikling til sin egen agenda. Sammen med andre ledere i grupperom et par timer, på hytta på lørdag eller et par kveldstimer med læring via en podkast i bilen eller på fly. Derfor har Harvard gjort noe med det. Les mer om EGNs ekslusive samarbeid med Harvard Business Publishing
 

    Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer