19. september 2018

Bærekraft og innovasjon: Samarbeid er nøkkelen

Bærekraft og innovasjon: Samarbeid er nøkkelen

Næringslivet er inne i en bærekraftig omstilling. Hvordan påvirker dette innovasjon og fremtidens forretningsmodeller? Er økt fokus på bærekraft et konkurransefortrinn?

Webinar: Bærekraftig næringsliv - (hvordan) lykkes vi?

EGN Norge har tatt en prat med Natacha Blisson, Senior Consultant Sustainability i Equinor.

Hva er din rolle i Equinor?

Jeg har vært en del av Equinors bærekraft-team siden 2013. Jeg er ansvarlig for å overvåke eksterne politiske utviklinger innen bærekraft som kan påvirke Equinor. Min bakgrunn er knyttet til klimaendringer, men de siste fem årene har jeg fokusert mer på annen bærekraftproblematikk inkludert menneskerettigheter og investeringer i lokalsamfunn. Jeg jobber også mer og mer med havsrelaterte problemer.

Natacha Blisson, Senior Consultant Sustainability i Equinor.jpgNatacha Blisson


Hvorfor er det viktig å sette dette tema på dagsorden?

Jeg er overbevist om at den private sektoren har en sentral rolle å spille for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Det er behov for en global endring på tvers av næringer og markeder. Noen få store selskaper klarer ikke å gjennomføre dette alene, nøkkelen er helt klart samarbeid og utveksling av beste praksis. Vi må lære av hverandre, og sammen finne ut hvordan man best kan løse utfordringene og dilemmaene knyttet til bærekraft og innovasjon.

"Verden er i stadig endring, noe som krever at arbeidet med bærekraft er en dynamisk og kontinuerlig innsats"


Hvordan planlegger og arbeider Equinor for innovasjon og bærekraft?

Verden er i stadig endring, noe som krever at arbeidet med bærekraft er en dynamisk og kontinuerlig innsats. Bærekraft er innebygd i Equinors verdier og er solid forankret i hele vår virksomhet - fra styrerommet til oljeplattformen. Bærekraft er en integrert del av selskapets formål, strategier, risikostyring og beslutningsprosesser. Vi bruker systematisk analyse av alle viktige miljømessige og sosiale forhold, fastsetter mål og implementerer tiltak for å kontinuerlig forbedre oss. Vi rapporterer også åpent om alle materielle problemer. Når det gjelder innovasjon, tror jeg at mange av kompetansene vi har utviklet gjennom våre olje- og gassaktiviteter, kan være en konkurransefortrinn i nye forretningssegmenter som for eksempel vindkraft til havs.

 

EGN Norge arrangerer aktuelle webinarer og seminarer for næringslivet flere ganger i året. Er du interessert i å høre mer om mulighetene innen bærekraft og innovasjon eller andre teamtikker knyttet til blant annet ledelse, drift, teknologi og HR? Se alle våre kommende arrangementer her.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer