10. april 2018

Blogg: Høye krav til dagens leder - fra alle kanter.

Blogg: Høye krav til dagens leder - fra alle kanter.

360-graders ledelse, krav til kompetanse og hyppige endringer er mange lederes hverdag. Henger du med i svingene?

Skal du klare å holde tritt med alle endringer, forventninger og krav, er det kanskje på tide å tenke nytt hva gjelder måten du tilegner deg kunnskap på. Stadig flere ledere og spesialister ønsker å treffe andre som sitter med samme type utfordringer. Eller løsninger.

Ved å treffe andre og dele dine erfaringer kan du enklere øke din kompetanse, løse utfordringer, lufte frustrasjoner og få bekreftelser på at du er på rett vei.

Les også: Sånn leder du oppad, nedad, utad og på tvers

I nettverksgruppene diskuteres blant annet lederskap, forbedringskultur, digitalisering og innovasjon, strategi og konkurransefortrinn.

Ledere i våre nettverk møtes jevnlig for å bli faglig oppdatert og høste av hverandres erfaringer. Vi bygger og segmenterer disse nettverksgruppene slik at medlemmene skal få maksimalt utbytte av å delta på samlingene.

Tematikken velges av medlemmene selv og er derfor relevant og brennende aktuell. Det hele fasiliteres av dyktige nettverksledere som sørger for å opprettholde kontinuitet og engasjement.

Det økende behovet for å tilegne seg kunnskap har resultert i at EGN nå kan tilby nettverksgrupper som treffer ledere og spesialister i mange ulike bransjer. Her har de tilgang til kompetanse, sparring som skaper personlig, profesjonell og forretningsmessig utvikling og verdi. 

Les også: Flere tverrfaglige møteplasser vil gi innovasjon

Vi bidrar til kontinuerlig kompetanseheving av over 1100 ledere og spesialister i norsk næringsliv. Mange av våre medlemmer verdsetter det å komme sammen med andre høyt, da de ulike kravene og utfordringene til en leder i dag er mange og i takt med den raske teknologiske utviklingen.

Et tradisjonelt kurs dekker ikke lenger behovet for å heve kompetansen. Ikke med så mange endringer og forventninger fra alle kanter. 

Vårt formål er alltid å gjøre hverandre bedre.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer