24. juni 2018

Den beste tiden å bygge nettverk er når man ikke trenger det

Den beste tiden å bygge nettverk er når man ikke trenger det

Nettverksgruppene innen salg og markedsføring har eksistert lenge i EGN Norge med mange lojale medlemmer. Per Stilling har vært nettverksleder for gruppene siden 2012.

Med en unik CV som blant annet skilter med tidligere verdensmester i debatteknikk, siviløkonom utdannelse, og utallige salgstreninger i 38 land, er Per kjent for å være en engasjert nettverksleder som gjerne deler av egen erfaring.

Hvordan opplever du å være nettverksleder?

Det er veldig spennende å være nettverksleder, og det er nettopp derfor jeg nå jeg går inn i mitt sjette år i EGN. Min rolle som nettverksleder er å være fasilitator i gruppen. Jeg vil beskrive meg selv som en aktiv nettverksleder som gjerne kommer med innspill, men det viktigste er at det er gruppen som samhandler og finner løsninger. En god beskrivelse på en nettverksgruppe er gjensidig mentoring, hvor man bygger tillit ved å gi og ta – også som nettverksleder.

Jeg har flere eksempler på problemstilling som har blitt løst

Kan du gi et eksempel på tematikk som dere har diskutert i nettverksgruppene?

Jeg har flere eksempler på problemstilling som har blitt løst. En bekymring fra flere i gruppen er hvordan man skal få selgere til å holde et jevnt høyt nivå når de har nådd salgsmålene sine. Når selgerne har nådd målet som enten har blitt satt for dem, eller målene de har satt for seg selv, så kan de gå inn i vakuum til de må prestere igjen.

Når det gjelder denne tematikken har vi hatt noen spennende diskusjoner, og kommet frem til praktiske løsninger, som en av medlemmene innførte i sin virksomhet med veldig gode resultater.

Å bygge nettverk kun når man trenger det, er et dårlig utgangspunkt

Hva er ditt beste nettverkstips?

Nettverk er noe som bør kultiveres over tid, både i medgangs- og motgangstider. Å bygge nettverk kun når man trenger det, er et dårlig utgangspunkt. Da har man ikke bygget tilstrekkelig med tillit, og man kommer fra et sårbart utgangspunkt hvor man kanskje ikke klarer å skille mellom gode og dårlige råd.

Les også: Nettverk er den nye medarbeiderkapitalen

Mitt beste nettverkstips er derfor å bygge nettverk når du ikke trenger det. Da er du i en posisjon hvor du kan gi mer enn du tar, og verdien du tilfører andre er større. Du bygger dermed både nettverk, tillit og takknemlighetsgjeld, som gjør at andre i en ellers travel hverdag, finner tid til å hjelpe deg når du trenger det.

Hvor viktig er nettverk?

Jeg mener at nettverk er løsningen på det meste. Gjennom nettverk kommer du trolig frem til bedre løsninger enn du ville kommet frem til selv. Nettverket blir litt som en ventil, hvor man kan få hjelp til å se ting med et annet blikk enn sitt eget, og jeg har opplevd at det kan være svært nyttig i en virksomhet.

 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer