20. mars 2018

Den moderne leder skal mestre alt

Den moderne leder skal mestre alt

DEN TRADISJONELLE ROLLEN MED Å LEDE FRA TOPPEN - ELLER NEDAD - ER STADIG RELEVANT, MEN NÅTIDENS LEDERE SKAL KUNNE MER ENN DET. MEN HVA SKAL TIL FOR Å MESTRE DE FIRE LEDELSESRETNINGENE NEDAD, OPPAD, UTAD OG PÅ TVERS? 

Tidligere var det nok for en leder å konsentrere seg om å lede nedad. Tok man hånd om sin del av organisasjonen, skulle synergien komme av seg selv. Og på sett og vis så fungerte det - men det var da.

For mye har endret seg, og selv om det å lede nedad fortsatt er relevant, skal man som leder i dag kunne lede oppad, utad og på tvers.

Lederens jobb er å skape strategisk musikalitet, slik at organisasjonen blir en enhet

Og det stiller store krav til den moderne leder.

"Det er nødvendig at du løfter blikket fra ditt eget team og starter å lede oppad. Du må bære en visjon, en strategi, verdiene og kulturen og lede utad for å pleie eksterne interessenter," sier Henrik Holt Larsen, ekspert i ledelse og professor emeritus ved CBS:

Les også: Sånn leder du oppad, nedad, utad og på tvers

"Sist men ikke minst: du må kunne knytte din egen enhet sammen med andre enheter. Lederens jobb er å skape strategisk musikalitet, slik at organisasjonen blir en enhet som kan inngå i et tett samspill med omgivelsene - blant annet gjennom samarbeid, hvor omgivelsene utenfor organisasjonen blir involvert i å løse virksomhetens utfordringer."

Hjelper man andre, hjelper man seg selv
Når du leder ditt team eller din avdeling nedad vil resultatene for deg som leder være tydelige, og ditt ansvaret dersom det går dårlig. Men med nye ledelseskrav forventes det så mye at det kan virke umulig å vite hva neste steg bør være. 

Dette gjelder spesielt for mellomlederen, som kan føle at oppad-ledelse forventes av dem, men at det er ledelse nedad som egentlig teller.

Les også: Primadonna-guide: Bli en mester til å lede ulike typer

"For at denne typen ledelse skal fungere, må toppledelsen benytte enhver anledning til å beskrive den totempålen alle skal danse rundt. Det skal være en troverdig og ønskelig reise, og toppledelsen må ikke vike fra den i sin faktiske ledelse. Mellomledere skal oppleve at de belønnes og påskjønnes for å lede oppad," forklarer Henrik Holt Larsen:

"Det må skapes en enhetlig kultur. Så, hvis du bidrar til at gruppen lykkes, hjelper man også seg selv. Det er hjelp til selvhjelp å lede oppad, fordi det er gøyere å arbeide i og for en virksomhet man kan identifisere seg med og være stolt av. Det er ikke umulig, men for å få gevinst av disse fire forskjellige ledelsesretningene så trenger man støtte fra virksomheten for å lykkes."

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer