8. april 2019

EGN på lag med Harvard Business Publishing

EGN på lag med Harvard Business Publishing

I 2018 introduserte EGN sitt samarbeid med Harvard Business Publishing i Danmark. Med gode resultater og tilbakemeldinger, har dette tilbudet også kommet til EGN Norge.

"Ledere i dag står ovenfor nye utfordringer. Vi i Harvard Business Publishing ønsker å hjelpe dem ved å bistå med tilgang til de beste konseptene innen ledelse. Vi har valgt å samarbeide med EGN på bakgrunn av deres engasjement for kvalitet og livslang læring", uttaler David Wan, Chief Executive Officer i Harvard Business Publishing.

Nettverkene etablert i samarbeid med Harvard Business Publishing har allerede hatt stor suksess i Danmark der i underkant av 300 deltakere allerede er godt i gang.

"Mottakelsen av EGN sine nettverksgrupper i samarbeid med Harvard Business Publishing her i Danmark har vært bra. Forventningene var høye til innholdet og vi opplever opplegget som faglig relevant og svært nyttig", sier Carsten Stenrøjl. Som nettverksleder i Danmark har han allerede positive erfaringer.

I Norge startet nettverksgruppene med innhold fra Harvard Business Publishing opp i begynnelsen av mars. Det har vært stor pågang siden lanseringen før jul, og det er allerede opprettet to nettverksgrupper knyttet til dette samarbeidet. I likhet med den danske modellen, vil det være en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

"Vi opplever en verden som er i stadig endring. Det innholdet som har vært så langt har vært særlig aktuelt i forhold til endringsledelse. Det har også vært relevant for å forstå hva kundene våre ønsker fra oss og hvordan vi kan jobbe med det", forklarer Henrik Hüttemeier, Nordic Segment Leader i Danske bank. Han mener nettverksgruppene har vært svært nyttige så langt, både i forhold til innholdet og den måten det er satt opp på. Særlig muligheten for å kunne jobbe digitalt i tillegg til de fysiske møtene er noe han trekker frem som positivt.  

Nettverksleder Stenrøjl påpeker at det er viktig å huske på at dette også er tradisjonelle nettverksgrupper. I tillegg til å lære av leksjonene som holdes av Harvard Business Publishing skal medlemmene bruke hverandre til å inspirere og forbedre seg selv og de andre i nettverket.

"Som møteleder er det viktig å ha fokus på både leksjonene og den gode dialogen mellom deltagerne. Dette er en langsiktig investering hvor medlemmene arbeider strategisk – sammen – for å nå sine mål", avslutter Stenrøjl.    

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer