1. april 2018

Eksperter: Vær en autentisk leder!

Eksperter: Vær en autentisk leder!

Skal man være en dyktig leder er det helt essensielt å besitte autentisitet, mener to eksperter - og påpeker at selv den beste leder kan gå på vannet.

Kjenn deg selv. Ikke kun som leder, men som menneske. Det er oppskriften på et godt lederskap mener Susanne Snedevig Ulvman cand.psych.aut og innehaver av den bedriftspsykologiske virksomheten Couragepro, som har fokus på lederskap:

«Som leder skal man vite hvem man er, og så vel som å kjenne sine styrker skal man kjenne og anerkjenne sine svakheter. I tillegg skal man være autentisk i forhold til sine medarbeidere, sine bransjekolleger og lederkolleger. For en leder lykkes i et fellesskap, men det krever at han eller hun lytter til omverden.»

Vær en menneskekjenner
I gamle dager kunne en leder bare gi ordre og ellers drive virksomheten etter eget ønske. Men tiden har endret seg og dette er ikke lenger mulig om man skal respekteres som en leder. 

"Det er ytterst viktig å være en god menneskekjenner for på dagens arbeidsmarked samarbeider en leder med mange forskjellige type mennesker. Det er derfor helt nødvendig å vite at man skal behandle folk forskjellig for å behandle dem likt, forklarer Susanne Snedevig Ulveman":

Selv om det strider mot noen leders selvoppfattelse kan de altså ikke gå på vannet.

«Noen medarbeidere skal ha klare mål mens andre behøver mer tid til refleksjon. Alle skal ha mål, men veien dit kan variere. For en resultatorientert leder er det helt avgjørende å forstå dette».

La deg ikke fange av suksess
Ekspert i ledelse og professor emeritus ved CBS (Copenhagen Business School), Henrik Holt Larsen, setter fokus på autentisitet. Som leder krever det både en autentisk beskjedenhet, selvkritikk og erkjennelse av egne begrensinger. Har man det vil det gi gevinst.

Les også: Styrk ditt lederskap gjennom motivasjon

«Selv om det strider mot noen leders selvoppfattelse, kan de altså ikke gå på vannet. Noen av de beste lederne er ydmyke, erkjenner egne styrker og svakheter, gleder seg over andres kvaliteter og suksesser, unngår å la seg beruse av maktens sødme og fanges ikke i suksessens felle», oppsummerer Henrik Holt Larsen.

Konsentrer deg om ditt
Samtidig er det avgjørende at en leder anerkjenner sine medarbeidere – kanskje især de spesialiserte, sier professoren:

«Man må ikke sulte de spesialiserte når det gjelder ansvar, utviklingsmuligheter, eierskap over gode problemløsninger for da stjeler man deres stolthet. Kort sagt skal ledere gi spesialistene gode muligheter til å utfolde seg og utnytte deres fagligheter. Konsekvensen av dette er at du som leder kan konsentrere deg om å være en leder».

Se innad
Derfor skal man som leder tørre å stille seg selv de vanskelige spørsmålene. Opplever man eksempelvis, at den samme kritikken mot ens lederskap gjentar seg selv, skal man ta det alvorlig.

Les også: Primadonna-guide: Bli en mester til å lede ulike typer

“Man skal spørre seg selv hvorfor man får den samme tilbakemeldingen, eller hvorfor det er utfordringer man ikke lykkes med. Man skal se innad og være ærlig. Men til tross for ærligheten kan det være utfordrende å endre adferd, og derfor kan det i noen tilfeller være til hjelp å snakke med en utenforstående, eksempelvis en coach" sier Susanne Snedevig Ulveman og tilfører:

“I dag leder ledere ofte på usikker grunn fordi virksomheten hele tiden endrer seg. Derfor krever det at man har en god porsjon situasjonsfornemmelse og mot, så man som leder både kan håndtere forandringer virksomheten går gjennom, men også klarer å håndtere og forstå medarbeidernes reaksjonsmønster og motivasjon".

Dropp det voldsomme temperamentet
Men selv om man er autentisk, er det også noen ting som er faux-pas for ledere – selv om det kan være nokså autentisk. For alfa og omega på nåtidens arbeidsplasser er å kunne skape en kultur hvor medarbeiderne trives. Det er derfor viktig å være bevisst over sitt temperament for å unngå å skape frykt og en dårlig kultur i organisasjonen.

Medarbeidere skal våge å komme til sin leder og stille spørsmål - og føle at det er rom for det.

“Vet man at man har disse karaktertrekkene kan det være lite hensiktsmessig for kulturen i virksomheten, og derfor bør man arbeide med det så det kan brukes konstruktivt i stedet. Voldsomt temperament skal man holde under kontroll, for hissige ledere skaper en fryktelig kultur,” siger Susanne Snedevig Ulveman:

”På samme måte skal man også håndtere sin utålmodighet. Medarbeidere skal våge å komme til sin leder og stille spørsmål - og føle at det er rom for det. For som sagt, lykkes en som leder, har man fellesskapet med seg".

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer