20. september 2018

Fra toppidrett til toppledelse

Fra toppidrett til toppledelse

Vi har snakket med ny nettverksleder i EGN Norge, Bjørge Stensbøl. Etter hans første nettverkssamling ser Stensbøl frem til en høst full av aktiviteter i den nye rollen.

Han startet som økonom og banksjef i hjembyen Kongsvinger, men det er hans erfaringer og prestasjoner fra idretten og Olympiatoppen som har satt størst preg på karrieren hans, og nå ført han til EGN Norge.

Hvilke grupper er du nettverksleder for hos EGN Norge?

Det er daglige ledere og konsernsjefer. Den første samlingen var med daglige ledere, og det var en gruppe ydmyke, nysgjerrige, ivrige og engasjerte mennesker.

Personlig synes jeg det er lærerikt og spennende å selv lede og ikke minst være med på å påvirke ledere til å ha mer fokus på ledelse og mindre på administrasjon. Gruppene hadde høy kompetanse og det er nyttig å øke sitt eget nettverk gjennom en slik konstruksjon.

Gratis webinar: Prestasjonskultur - hva gjør de beste best? m/ Bjørge Stensbøl og Espen Tønnessen

Hva er dine ansvarsområder som nettverksleder?

Det er viktig for meg å være en god møteleder. I stedet for å dominere samtalene, fokuserer jeg på å lede gruppen, gjerne med innspill i form av ideer, momenter og erfaring underveis.

Vi planlegger temaene sammen for fremtidige samlinger, slik at det finnes en langsiktig struktur på samlingene. På den måten blir tematikken så relevant som mulig for nettverksmedlemmene.

Les også: Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Hvorfor ønsker du å være nettverksleder?

En av grunnene til at jeg ønsker å bidra til at selskapene kan forbedre seg, er at jeg ut i fra min egen erfaring som konsulent opplever at det ofte skorter mye på å drive ledelse nedover i organisasjonene. Det er mye administrasjon, men ledelse i seg selv uteblir ofte. I de tilfellene god ledelse er på plass har jeg sett hvilken forskjell det kan utgjøre.

"Det er mye administrasjon, men ledelse i seg selv uteblir ofte"

Det er en omfattende prosess som innebærer å prioritere det å bedrive godt lederskap, og når dette skjer så booster det resultatene ganske umiddelbart. I evalueringsprosessene kommer det gjerne frem at gode resultater ofte er et resultat av tett oppfølging, gode tilbakemeldingssystemer, kravsetting, tydelige forventningsavklaringer og ambisiøs målsetting.

Kan noe av dette sammenlignes med dine erfaringer fra idretten?

Absolutt. Det er få andre steder du lærer å være både trener og leder som i et så prestasjonsrettet miljø som i toppidretten. I løpet av de 15 årene jeg hadde i Olympiatoppen kom jeg inn i hodene på noen av verdens beste utøvere, og dermed kunne jeg bedre forstå hvordan hver enkelt tenker i et slikt prestasjonsmiljø. Dette lærte jeg mye av og flere momenter fra slik idrett er direkte overførbart til næringslivet.

Hva er forventningene dine til høsten?

Jeg forventer først og fremst av meg selv at jeg skal kunne gi disse gruppene noe. Gruppene skal utvikles internt, relasjonelt og faglig, og på den måten dra oss videre kompetansemessig. Det er jo derfor de er med. Det å ha et stort nettverk å trekke på kan ikke overvurderes, det har man bruk for i alle situasjoner, både privat og profesjonelt.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer