25. januar 2018

Frykter du at roboter tar over jobben din?

Frykter du at roboter tar over jobben din?

Mange frykter at de vil miste jobben. Men er det så mye å frykte egentlig - og hvem er i så fall de mest utsatte?

Når det snakkes om digitalisering, robotisering og kunstig intelligens i lunsjen, ender det ofte i diskusjoner om hvilke funksjoner som blir erstattet av robotene.

I følge en analyse utført av IT-konsulenthuset Avanade, bekymrer nesten en fjerdedel (24%) av den arbeidende befolkningen i Danmark seg for at roboter og/eller kunstig intelligens vil overta jobbene deres innen fem år.

"Det vil alltid være bruk for funksjoner som kvalitetssikring og omdanne data til kunnskap"

Men er det egentlig noen grunn til å uroe seg? For selv om det finnes jobbfunksjoner som uunngåelig vil bli automatisert, er virkeligheten at virksomheter ofte vil kunne bruke medarbeidernes kompetanse andre steder, ofte på en mer meningsfull måte.

"Det vil alltid være bruk for funksjoner som kvalitetssikring og omdanne data til kunnskap” sier Alexander Richter, leder av ITU’s I4L-prosjekt og forsker i digitalisering og ledelse:

Les også: https://www.egn.no/innsikt/smart-digitalisering

“Men i og med at digitaliseringen også gjør arbeidsprosedyrene mer transparente, vil medarbeidere, som er mellomledd for informasjon, til gjengjeld være utsatte.”

Rutinene kastes
Industrien har allerede opplevd robotenes inntog på rutineoppgavene og snart står også de administrative oppgavene for tur.

I samarbeid med Oxford University laget Deloitte i Storbritannia i 2016 en liste over de jobbfunksjoner, hvor risikoen for at de helt erstattes av digitale systemer og roboter innen 2030, er størst.

tabell artikkel.jpg

Her ble de oppgavene, som er preget av standardisering eller rutine, som telesalg, inntasting av data o.l., fremhevet som mest utsatte for automatisering.

De ansatte må kunne henge med på endringene
Vurderer man som leder, at visse jobbfunksjoner blir overflødige i takt med virksomhetens digitalisering, bør ditt neste skritt være å se på dine ansattes ferdigheter og kompetanse for å sysselsette de med andre oppgaver.

"Og så kan man rulle ut digitalisering i en hastighet som medarbeiderne kan følge"

Kanskje kan virksomheten dra nytte av deres utdannelse og kunnskap andre steder i organisasjonen. Eller kanskje de kan videreutdannes for å øke utdanningsnivået.

Før man når så langt, er første skritt å analysere hva virksomheten har bruk for i fremtiden.

“Ledere kjenner som regel ikke til alle systemer og funksjoner i virksomheten, og derfor bør man snakke med og lytte til medarbeiderne, så man er sikker på at den teknologien man har tenkt å implementere fungerer i praksis, og at man har de riktige folkene ansatt til å håndtere den,” lyder rådet fra Alexander Richter:

“Og så kan man rulle ut digitalisering i en hastighet som medarbeiderne kan følge. Ellers blir de utrygge, og det vil resultere i motstand.”

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer