4. juli 2019

Hvor lenge tør du å la din virksomhet gå glipp av millioner?

Hvor lenge tør du å la din virksomhet gå glipp av millioner?

Fire av syv konsernsjefer får ikke det de trenger fra styret for å møte morgendagens forretningsmuligheter. Er styret en hindring for verdiskapning av bedriften? Eller er det konsernsjefer som må være tydeligere på hva bedriften trenger?

I mai 2019 gjennomførte EGN Norge en undersøkelse sammen med Ingvild Huseby (lenke til LinkedIn-profil) og med markedsfaglig støtte fra Hans Mathias Thjømøe. Vi ser at norske konsernsjefer og daglig ledere ikke får nok kompetanse og sparring fra sitt eget styre, som de sårt trenger i dagens krav til teknologiforståelse. Allerede ser vi at mange bransjer påvirkes av raske teknologiske fremskritt, og som har innført nye forretningsmodeller og effektivisering drevet frem av teknologi.

I en stadig skiftende og kompleks verden, er det nye krav til dagens styrer. Vår undersøkelse viser at styret ikke blir sett på som relevante sparringspartnere for daglige ledere/konsernsjefer når det kommer til nye forretningsmodeller, der grunnlaget er digitalisering og kunstig intelligens. 

Resultatet fra undersøkelsen presenteres i sin helhet i et frokostseminar i forskningsparken i Oslo, 24. september.

Trykk her for mer informasjon og påmelding til seminaret.

Hva trenger ledere av styret, og hva trenger styret av ledere for å lykkes med å skape verdier?

Som daglig leder/konsernsjef må styret få mer innsikt i bedriften, ved å innhente mer kompetanse og tydeliggjøre prioriteringer på investeringer og risiko knyttet til digitalisering og kunstig intelligens. 

Hva trenger styret fra daglig leder/konsernsjef? Undersøkelsen viser at styret ønsker at daglig leder/konsernsjef viser helt konkret hvordan digitalisering og kunstig intelligens kan redusere kostnader og stimulere til økt inntekt.

Riktige digitale veivalg

Det må fokuseres på innovasjon, digitalisering og kunstig intelligens, og dette må gjennomsyre hele bedriften. I undersøkelsen ser vi en klar sammenheng mellom sparring fra styret og daglig leder/konsernsjefens fokus på de elementene som faktisk skaper verdi.

Riktige digitale veivalg er avgjørende for selskapets inntekt og lønnsomhet. Styrets kompetanse og samhandling med toppledelsen må settes i fokus - for at ikke styret skal stå i veien for selskapets verdiskapning. Dette understøttes av vår undersøkelse.

Seminar: Blir fremtidens muligheter ivaretatt på styrerommet?

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer