20. september 2018

Hvor viktig er nettverk for toppledere?

Hvor viktig er nettverk for toppledere?

Vi har snakket med Hilde Britt Mellbye som har vært nettverksmedlem  i EGN Norge i flere år.

Å lede et stort konsern byr på utfordringer. Det å ha tilgang til et nettverk av mennesker med erfaringer fra samme nivå kan skape dypere innsikt og trygghet. 

Mellbye har vært nettverksmedlem i EGN parallelt med at hun har gått fra å være konsernsjef i Norlandia Care Group til å bli administrerende direktør i Vinmonopolet. EGNs nettverksmøter har vært en god ressurs på reisen.

"Vinmonopolet befinner seg i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige. Jeg synes det er spesielt spennende å arbeide i denne virksomheten fordi jeg kan utøve et større samfunnsengasjement enn jeg kanskje kunne gjort i en privat virksomhet. Samtidig kan jeg med fordel ta med meg noe av det private næringslivets tankesett inn i arbeidet."

Vinmonopolet har omtrent 1800 ansatte, og som leder i et selskap av denne størrelsen er det flere avgjørelser og utfordringer man møter som har stor betydning. Når EGN Norge setter sammen sine nettverksgrupper er det fokus på å ha en god sammensetning av medlemmer, som dermed kan utfordre og supplere hverandre.

"Det å ha tilgang til et nettverk av mennesker med erfaringer fra samme nivå kan skape dypere innsikt og trygghet"

"Dette er den beste nettverksgruppen jeg har vært med i hittil. Det skyldes at medlemmene er på samme nivå, og har de samme utfordringene. Av egen erfaring vet jeg at nettverksgrupper med for stor variasjon blant medlemmene kan miste sin hensikt, fordi noen befinner seg i situasjoner andre sliter med å sette seg inn i. Nettverksgruppen må være et forum hvor man kan være åpen om egne erfaringer, og ta opp saker man for eksempel ikke kan ta opp i sin egen ledergruppe eller i sitt eget styre. Jeg føler at vi har en grunnleggende tillit i gruppen, og dette er en forutsetning for at den også fungerer slik den gjør."

Tematikken som blir tatt opp på møtene bestemmes av medlemmene. I Mellbyes gruppe har gruppen for eksempel diskutert temaer som lederskap, rolleforståelse, endringsprosesser eller utvikling av ledergrupper. Nettverksmøtene avholdes også hos medlemmene selv, og da settes gjerne en løs agenda av verten.

Les også: Den beste tiden å bygge nettverk er når man ikke trenger det

"Om et nettverksmøte holdes hos Vinmonopolet er det ikke en glansbildepresentasjon av selve bedriften, men i stedet en presentasjon av hvilke utfordringer vi står overfor der og da. Resten av gruppen kommer med innspill og egne erfaringer, og vi får en diskusjon rundt temaer som er relevante for alle. Når man befinner seg i en lederposisjon er det ikke alt som kan tas opp med kolleger. Jeg tar opp mye med min styreleder, men til tider finnes fortsatt noen indre tanker som kan skape uro og disse synes jeg det er godt å spille ut i gruppen."

I en travel hverdag kan det være utfordrende å prioritere noe man ikke vet utfallet av, og slik er det også med nettverksmøter. Som med andre former for nettverking handler møtene om å bygge relasjoner. Det er noe man må investere i, for når trenger man virkelig nettverk?

"Det er lite hensiktsmessig å melde seg inn i et nettverk når man virkelig trenger det, for da er det allerede for sent"

"Jeg tenker at man må ville det såpass mye at man er villig til å prioritere møtene. Noe jeg har lagt merke til selv er at jeg blir motivert av at jeg blir kjent med de andre, og jo mer jeg selv investerer i møtene jo mer får jeg ut av de. Hvert møte blir alltid bedre enn det jeg hadde forventet. Det er lite hensiktsmessig å melde seg inn i et nettverk når man virkelig trenger det, for da er det allerede for sent. Nettverket er jo som en slags forsikring som bygger seg opp over tid, det dukker ikke plutselig opp når man går gjennom en krise."

 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer