8. april 2019

Hvordan tilegne deg kompetansen du trenger for å lykkes?

Hvordan tilegne deg kompetansen du trenger for å lykkes?

André Klaseie har vært medlem av EGN siden høsten 2017 da Robotisering-gruppen ble startet. Nettverket er basert på tematikk og består av medlemmer med ulike ansvarsområder som omfatter temaet.

Klaseie har de siste åtte årene hatt ulike roller i Würth, først som business controller og nå som CFO. Fra 1. februar ble han også CEO for Dokka Fasteners, et annet selskap i Würth-konsernet. Tidligere har han erfaring som forretningskonsulent i IT-bransjen.

Robotisering er kommet for å bli

Det er ikke et spørsmål om hvis, men når digitalisering og robotisering blir relevant for oss alle, mener Klaseie. Dette er grunnen til at han valgte å være medlem av akkurat denne nettverksgruppen.

"For meg er det viktig å få innsikt i andres erfaringer, og kunne lære av disse. Gjennom nettverket blir jeg oppdatert på utviklingen i praksis og ser hvordan andre tar i bruk nye løsninger og kan ta lærdom av deres erfaringer. Man kan lese seg til mye, men lærer kanskje mest av diskusjoner rundt tematikken og andres synspunkter. Det synes jeg har vært veldig nyttig å være en del av".

Stort potensialet i fremtiden

Klaseie mener at det er store endringer i vente i de nærmeste årene grunnet robotisering- og automatiseringsprosesser. Dette vil gjelde samhandel mellom aktører i verdikjeden, men også i form av interne prosesser og der vil robotisering kunne utgjøre en stor forskjell.

"Det er veldig interessant å høre de andre medlemmenes tilnærming til problemstillingene. Fordi gruppen jeg er en del av består av mennesker med forskjellige roller, alt fra markedsførere til IT-spesialister og forretningsutviklere, diskuteres tematikken fra ulike synsvinkler. Dermed belyses mange aspekter ved robotisering. Samtidig har presentasjoner fra eksterne selskaper og eksperter vært inspirerende og faglig nyttig. For meg er det å være medlem av et profesjonelt nettverk en viktig kilde for kompetansepåfyll som jeg ikke får andre steder".

Les også: Når du trenger noen å sparre med

Nettverksgruppene følger trender

EGN Norge startet opp grupper for  robotisering i 2017 som et resultat av et generelt økt fokus på tematikken. Dette var de første av flere grupper som er basert på tema og ikke rolle, noe som gir en unik sammensetning av deltagere. Oppstart av nye grupper vurderes kontinuerlig ved å følge med på trender i næringslivet.  Fellesnevneren for alle samlingene i denne gruppen er digitalisering, men temaene skal dekke et bredt spekter. Automatisering av administrative rutiner, ulike rollers utfordringer knyttet til robotisering og implementering av maskinlæring er blant temaene som er tatt opp.

"Digitalisering er selvfølgelig av de mye diskuterte temaene i forhold til våre kunder, men også hvordan man trygger prosesser og bedrer produktiviteten. I Würth har vi en global IT-plattform, og vi kan påvirke i større grad dersom vi har mer tyngde i de innspillene og kravene vi kommer med. Det føler jeg at nettverket til EGN gir meg. Jeg vil absolutt anbefale å være medlem av et profesjonelt nettverk til andre".

Les også: Smart teknologi løfter automatisering til neste nivå

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer