18. januar 2018

Innlegg: Flere tverrfaglige møteplasser vil gi innovasjon

Innlegg: Flere tverrfaglige møteplasser vil gi innovasjon

Innovasjonsbegrepet fyller både det offentlige ordskiftet, festtaler og avisspalter. App-utvikling, delingsøkonomi og nye former for fornybar energi er blitt paradegrener for innovasjon. Det blir en avsporing.

Det er innovasjonen som skjer hver dag i våre virksomheter er viktigst. Den som verken blir støttet av FoU- eller skattefunnsmidler, finnes verdig til en notis i en avis eller trekkes frem i nyttårstaler.

Utviklingen skjer ikke med 23-åringer som akseleratorer
Denne utviklingen skjer ikke med 23-åringer som akseleratorer eller med profilerte investorer som støttespillere. Den skjer ved hjelp av helt normale, faglig dyktige spesialister og ledere. En gruppe som ikke har tid til å ta seg et år på MIT eller LBS. De har knapt tid til å ta seg et etterutdanningskurs ved NHH eller NTNU.

Møteplasser der næringslivet, det offentlige og akademia møtes jevnlig er mangelvare i kunnskapsnasjonen Norge

Deres fora i dag er møteplasser for fagspesifikke diskusjoner som er begrenset i tid, enten det er i regi av lokale næringsutviklingsselskaper, bransjen eller i nettverksgrupper. Det er i tillegg til virksomheters egne utviklingsprosjekter, her evolusjonen i stor grad skjer i dag.

Derfor er det overraskende at møteplasser der næringslivet, det offentlige og akademia møtes jevnlig er mangelvare i kunnskapsnasjonen Norge.

Det som kjennetegner læring i denne type grupper er at de som møtes er på omtrent samme nivå, enten de har samme type lederansvar, er spesialister innenfor samme fagfelt eller er i samme bransje.

Unngå overfladiske samtaler
Det må i tillegg være en tillit i gruppen. En tillit som gjør at diskusjonene blir på aktuelle og relevante problemstillinger, også de som er selskapsspesifikke.

Mangel på tillit fører til overfladiske samtaler, uten læring – og dermed uten nytenking eller innovasjonsinspirasjon for deltakerne. Tiden må brukes til diskusjon rundt problemstillinger, ikke enetale.

Derfor er det overraskende at møteplasser der næringslivet, det offentlige og akademia møtes jevnlig er mangelvare i kunnskapsnasjonen Norge.

Skal vi utvikle oss like raskt som resten av verden, må det etableres flere og bedre møteplasser der disse gruppene møtes jevnlig for å diskutere felles problemstillinger

Jeg er overrasket over at virksomheter i dag velger seminarer og konferanser som sin viktigste eksterne utviklingsarena for ledere eller potensielle ledere. Mange virksomheter vil nok ha problemer med å regne deltakelsen hjem. Selv om det er enklere og langt mindre forpliktende å delta på et lite utvalg av disse i året, enn jevnlige møter.

Skap flere og bedre møteplasser
Skal vi utvikle oss like raskt som resten av verden, må det etableres flere og bedre møteplasser der disse gruppene møtes jevnlig for å diskutere felles problemstillinger.

Møteplasser der ledere og spesialister fra næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren deler sine erfaringer, setter nye problemer på dagsorden og får innspill fra et spekter av personer.

Det vil skape involvering, innovasjon og aktivitet.

 

Dette innlegget ble publisert i Finansavisen den 18. januar 2018.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer