8. april 2019

Kunnskapsledelse: Sertifisering i praktiske lederferdigheter

Kunnskapsledelse: Sertifisering i praktiske lederferdigheter

Bastian Lie-Nielsen er nettverksleder i EGN og aktuell som ansvarlig for sertifisering i kunnskapsledelse. Gjennom nærmere 100 endringsprosjekter i offentlig og privat sektor og som forfatter av tre fagbøker på temaet, har Bastian et stort engasjement for kunnskapsbedrifter- og ledelse.

Kan du fortelle litt om samarbeidet med EGN Norge?

Jeg har lenge vært tilknyttet høyskoler i Norge og utlandet. EGN Norge har jeg kjent som en utfordrer av tradisjonell utdanning. De tar hver enkelt deltaker sin kunnskap og erfaring på alvor. De setter sammen kreftene på en måte som gjør at alle blir bedre – ut fra sitt ståsted – og ingen blir belært. I kunnskapsøkonomien synes jeg en lærer bør bli mer leder – og en leder bør bli mer lærer. Slik virker EGN Norge i praksis for meg.

Hvorfor sertifisering i Kunnskapsledelse?

Verna Allee setter ord på det -“management is not about making decisions – it is about making sense”. Jeg har blitt skeptisk til tradisjonelle lederutdanninger, de er for analytiske og passer mindre for et praktisk virke som leder. Jeg deler oppfatningen til professor Henry Mintzberg som skriver “MBA is a 1908 degree with a 1950 strategy. To manage is to bring out the positive energy that exists naturally within people”. Det er en slik praksis vi vil fremme gjennom sertifisering i kunnskapsledelse. Også fordi det lønner seg.

Ledelse i kunnskapsbedrifter er en ferdighet. Det utøves gjennom praktisk innsikt og ferdigheter i psykologi (hvordan mennesker handler og tenker), sosiologi (hvordan mennesker fungerer sammen) og pedagogikk (hvordan mennesker forstår, lærer, deler og anvender kunnskap).

Vi trenger gode analyser og beslutninger, men kanskje aller mest evnen til å gjennomføre dem.

Les også: Kampen om å gi ledere faglig påfyll

Hva innebærer en sertifisering i Kunnskapsledelse?

Sertifiseringen er en bekreftelse på mestring av verktøy vi vet virker i kunnskapsmiljøer. Vi tror en slik bekreftelse på mestring vil være mer attraktiv enn studiepoeng som bekrefter pensum. Hver deltaker velger seks av åtte verktøy som den enkelte ønsker å bli god på. Vi trener på disse, reflekterer over mestring og gir hverandre sortert feedback i trygge rom. Vi lærer mer ved å gjøre fremfor å høre. Opplegget er praktisk og rett på egen hverdag. Det er krevende, lærerikt og gøy.

Som tidligere studiesjef for MBA på BI sitter jeg kanskje i glasshus, men jeg er ærlig på min erfaring deretter. Jeg tror på sertifisering i praktiske lederferdigheter. Jeg tenker en kunnskapsleder bør være vel så interessert i det som er felles mellom fagområder som det som er særegent.

Har du noen gode eksempler / suksess historier du kan dele? 

Det som har gjort sterkest inntrykk er en deltaker som ga oss filmen "Så som i himmelen" av Kay Pollack, mens han sier «jeg opplever at dere har gjort det samme med oss som dirigenten gjorde i denne svenske landsbygda"…enda ikke sett filmen? Gjør det!

Eller deltakeren som skriver "Jeg har aldri lært så mye, av noen person eller noe system, som jeg har gjort av deg. Det er internalisert - fullstendig - 10 års skolegang".

Jeg tror begge deler knytter seg til oppdagelsen av å få frem det beste i seg selv og hverandre - i trygge omgivelser. Jeg tror det også gir bedre produktivitet og lønnsomhet for alle. Jeg synes ordet latent – fungerer bedre enn talent. Jeg mener alle mennesker har mye uforløst i seg. Det må bare lirkes - og lures ut - og frem. En god leder av kunnskapsarbeidere mestrer dette.

Hva er emosjonelt smarte organisasjoner?  Hvordan skaper man disse?

Ett av verktøyene som kan velges i sertifiseringen heter BusinessEQ. Det er et ledelsessystem for kunnskapsbedrifter. Det stimulerer og dokumenterer emosjonalitet og relasjoner. Emosjonalitet og relasjoner driver forretning og resultater i langt større grad enn dagens rapportering tar høyde for. På børsen har det lenge vært klart. Bokførte verdier er langt mindre enn markedsverdiene. Når vi klarer å sette tall på slike immaterielle verdier vil det få oppmerksomhet. I BusinessEQ utfordrer vi påstanden om at det som teller, ikke kan telles, for det som måles – det gjøres.

Hva gir det deg å være nettverksleder i EGN Norge? Og hva får gruppen din ut av å være med i et nettverk? 

Jeg leder åtte ganske ulike nettverksgrupper. Jeg skal bidra til å forløse innsikt som hver enkelt - og gruppen - ikke visste de hadde. Kort fortalt skal jeg bidra til å gjøre taus kunnskap, eksplisitt. Min erfaring som høyskolelektor med tverrfaglig kompetanse i tolv fag gjør det spennende å lede et slikt mangfold. Jeg håper deltagerne i mine grupper opplever trygghet, og at åpen usikkerhet er et tegn på styrke. På denne måten får vi frem det beste i oss selv, da gjør vi også hverandre bedre.

Les også: Når du trenger noen å sparre med 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer