11. desember 2018

Ledelse i sirkulasjon

Ledelse i sirkulasjon

Nå avslutter vi straks enda et EGN-år. Gjennom hele året har vi nær kontakt med mange norske bedriftsledere som er med i våre nettverk.

Vi i EGN får et godt inntrykk av hvilke temaer norske ledere er opptatt av og disse pleier å sammenfalle godt med det som samfunnet ellers er opptatt av. Lederne er opptatt av samfunnet rundt seg, hvordan deres virksomheter kan bidra og hvordan de i sin rolle kan bidra til å løse de store problemstillingene. De er også opptatt av ny teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens. Eierskap til data og digital sikkerhet er viktige områder og en utfordring for fremtiden. De fleste lederne sier seg være i et eller annet stadium av digitalisering med de suksesser og små og store utfordringer dette gir.

Tar lederrollen på alvor

Ikke minst tar de sin egen lederrolle på alvor. De er opptatt av å utvikle seg og finne nye måter å løse sine utfordringer på. Hvordan våre bedriftsledere løser sine daglige oppgaver har direkte effekt på den verdi som de skaper for sin virksomhet og for hele vårt samfunn.

Les også: Hvor skal du i 2019?

Livslang læring

Våre medlemmer er et bevis på at svært mange norske bedrifter satser på å utvikle sine ledere med en jevnlig tilførsel av kunnskap og livslang læring. Tidligere har jeg snakket om å sette egen kunnskap i sirkulasjon. Egen ledelse må også settes i sirkulasjon.  Ledelse læres, relæres og noe må kanskje også avlæres. Nettverkene våre er en arena for læring og kunnskapsutvikling som vi er meget stolte av. EGN står for en unik måte å arbeide med nettverk på, som har blitt utviklet over tid sammen med våre nettverksledere og alle medlemmer. Ved felles refleksjon og erfaringsdeling i en trygg gruppe av likemenn og -kvinner gjør vi hverandre bedre. 

Faglig utvikling sammen med andre ledere

Ut fra mine mange samtaler med nordiske ledere, ser jeg behovet for å sette regelmessig tilførsel av ny kunnskap til ledere på dagsorden. Erfarne ledere så vel som spesialister på vei mot lederrollen må få tid til faglig utvikling sammen med andre ledere i samme situasjon. Det er ikke nok med korte, interne programmer. Ledere må få tid og mulighet til å fordype seg sammen med folk i samme situasjon fra andre virksomheter. De må kunne bearbeide nye innsikter og ta det med inn i sin hverdag. Da får de bredden og forhåpentligvis tyngden og styrken som behøves hos ledere i dag.

Les også: EGN i eksklusivt samarbeid med Harvard Business Publishing

EGN + Harvard Business Publishing Corporate Learning

Derfor er vi så stolte over at vi nå også kan tilby en ny type nettverk med seneste forskning og viten fra Harvard. I desember kunne vi fortelle om EGNs eksklusive samarbeid med Harvard Business Publishing og de to nye lederprogrammer vom vi utformet samme: EGN Leadership Program og EGN Executive Program. Med dette får vi til enda mer sirkulasjon av kunnskap og ledelse, som bidrar til et sterkere norsk næringsliv.

Bærekraftige webinar

For ledere er det mange tema å sette seg inn i og holde fokus på. Våre populære webinarer er også et nytt tilbud. Det neste handler om bærekraft og jeg inviterer dere alle til å delta. Sist men ikke minst - i disse førjulstider - vil jeg minne dere alle på å ta vare på dere selv, deres nærmeste og kanskje noen der rett ved siden av som trenger det litt ekstra.

På vegne av EGN og alle mine flinke medarbeidere vil jeg ønske dere en riktig god jul!

Trykk her for å se våre kommende arrangementer

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer