31. mars 2020

Mennesker som jobber tar Norge videre!

Mennesker som jobber tar Norge videre!

Om Innovasjon, hindringer og norske SMB- bedrifters overlevelse

Verden er full av viIllige mennesker. Noen er villige til å arbeide, de andre til ikke å hindre dem.  - Robert Frost (Amerikansk lyriker 1874-1963)


De fleste ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og virksomheter, offentlig som private, tenker selv. De viser både en enorm innsatsvilje, kreativitet, endrings- og handlekraft og holder de livsnødvendige hjulene igang.

Fra hjemmekontor eller kontor med nå så stor plass pga helt nødvendige permitteringer så jobber de lange dager for å løse problemer, finne nye muligheter og opprettholde driften på beste måte. For utfordringene som har oppstått pga korona krisen og de restriksjoner som er innført for å redusere smitte er altomfattende.

Er du selv en av de mange som har innsett at man da ikke kan ta fri og nyte vårsolen, men må brette opp armene for å ha en jobb å gå til, også i fremtiden?

"Sliterne" jobber og har holdt hjulene igang for å sikre sin egen virksomhet og sin egen arbeidsplass og en fremtid etter korona. Vi har mange av dem blandt våre kunder i 53 kompetanse nettverk. De trenger hverandre nå mer enn noengang, for å stå sammen og hjelpe hverandre i den utfordring vi alle står i.

Jeg er også selv en av dem,  og leder en virksomhet som tror på og skaper profesjonelle nettverk for kunnskapsdeling og livslang læring. 12 mars slo krisen til for alvor. Da spurte vi Ledergruppen om det er samfunnskritisk at vi ikke går konkurs. Vi var enige om at svaret på det er ja.


Mennesker trenger hverandre i krise

Ledere og nøkkelpersoner trenger hverandre for å klare å stå stødig, vise vei og handle når omgivelsene skjelver. De skal orke å ta frem det lille ekstra og stå i det som er ekstra vanskelig og dra seg selv og andre videre. Disse menneskene er også våre ca 1000 kunder som i trygge grupper kan dele, lære og hjelpe hverandre. Norge ska ha en fremtid etter korona og da er er våre kunder helt avgjørende for norsk næringsliv.

Vi kan arbeide uten å spre smitte og vi kan holde helsemyndighetenes anbefalinger. Vi kan bidra!

Det var denne bevisstheten som dannet grunnlaget for det vindu av muligheter vi valgte å åpne den 12 mars. Hele ledergruppen globalt startet et felles løp for å få til noe helt nytt. En innsats og endring som vil endre vår forretningsmodell til det bedre.


Hva er normal adferd i en unormal situasjon?

Ryggmargsrefleksen startet kreativitet og innovasjon. Mange brettet opp armene og la inn et nytt gir for å møte det vi oppfattet var kundens behov. Vi kunne ikke lenger møtes fysisk. Derfor sørget vi for at alle planlagte fysiske møter kunne foregå online i alle våre grupper. Ny teknologi ble innført på rekordtid med alt hva det krever av ledelse, opplæring, risikovilje og ikke minst tid og samarbeidsevne. Ca 300 av våre medlemmer har deltatt i løpet av disse ukene. Kostnadskutt og permitteringer var samtidig en reel trist nødvendighet. Inkrementell innovasjon og permitteringer samtidig - det krever mye av en liten uforberedt bedrift. Men dette er bærekraftig innovasjon i krise og i praksis.


Usikker fremtid

Fremtiden er i høyeste grad usikker økonomisk, men vi er optimistiske når vi ser våre kunders respons. Hvis vi ikke hadde lagt inn dette ekstra gir og testet ut nye ting, uten å vite om responsen skulle bli bra - ja da kunne vi lagt hele butikken på is, og hatt en enormt tung og tidskrevende oppgave med å få tilbake kundene og skape tillit hos nye i 2021.

Vi spør oss nå om regjerings krisepakke fremmer den innovasjon, innsats og handlekraft som allerede er utvist? Mobilisering av arbeidskraft er livsnødvendig.

Humankapitalen utgjør 75% av Norges nasjonalformue (Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO. 11/6 2019). Får vi ikke satt den i arbeid har den ikke verdi. Vil Stortinget prioritere de som lydig satte seg ned i godstolen for å strikke eller se på nyheter i noen uker? Noen tok oppfordringen fra myndighetene helt bokstavelig, satte alt på pause og sin egen lit til å kunne komme tilbake til et arbeid eller leve trygt på offentlige midler.

– Koronakrisen styres av folk i offentlig sektor. Siden så mange i Norge får sin lønn av det offentlige, enten de er på jobb eller hjemme, godtar vi i altfor stor grad at samfunnet stenges og privat sektor forblør, sa utenrikspolitisk forsker Asle Toje til Minerva og Dagens Næringsliv i forrige uke.

Er vi bevisste nok på betydningen av innovasjon i norske SMB-bedrifter? Er den norske oljelivsløgnen for integrert i styringsmaktenes tankegang til at de skal kunne prioritere langsiktig, slik at innovasjon og bærekraft kan ta oss videre?

Det er idéer satt ut i handling som skaper arbeidsplasser og verdier på lang sikt, ikke ressurser uten arbeid.


Ingen har sagt at vi skal slutte å jobbe - vi må bare jobbe annerledes

Norsk næringsliv består til 90 % av små og mellomstore bedrifter. Mange tar ikke ut store utbytter eller har et spesielt høyt lønnsnivå. Alle som driver egen virksomhet vet hva det krever av lange dager, risiko, ansvar og innsats i mot- og medgang for å lykkes over tid. Ubetalt overtid og jobbing i ferier er vanlig for de fleste ledere og nøkkelpersoner i norsk næringsliv. Alle kjenner også viktigheten av å ha en jobb og kraften i det å jobbe for noe som er viktigere enn seg selv. Veldig mange nå har ikke kunnet ta fri eller sette jobben sin på pause. De har jobbet i enten samfunnskritiske funksjoner eller stått på for å unngå konkurs. Mange har også jobbet for at andre på jobben skal ha muligheten for hjemmekontor og mange har jobbet på kaotiske hjemmekontor.

Mange kan bare drømme om en jobb som er mulig å sette på vent og tid til å ta det litt med ro og få hvilt seg opp med full betaling. Har man det slik og i tillegg nyter vårsolen er jeg usikker på om det er dårlig arbeidsmoral, dårlig funksjonsevne eller ubetenksomhet. Noen nyter velferdsgodene våre mer enn andre, og noen trenger dem mer enn andre. Men vi må ikke glemme hvor pengene kommer fra!

Norsk Næringsliv står for en verdiskaping som er 50 % høyre en gjennomsnittet i EU. Næringslivet skaper arbeidsplasser og betaler for de velferdsgoder som vårt gode samfunn gir til de mange mennesker.  Ca 1,9 milioner mennesker er ansatt i privat sektor og offentlig eide foretak (SSB).

Statens viktigste inntektskilder foruten oljen (petroleumsinntekter) er Arbeidsgiveravgiften og trygdeavgifter, Merverdi avgiften (moms) og Skatt på inntekt.

Ca 850 000 er ansatt i stat, kommune og fylke (SSB). Statlige lederlønninger ligger godt an på lønnsstatistikken. Mange har betalt overtid, trygghet og velferdsordninger som små og mellomstore bedrifter bare kan drømme om. De forvalter og bruker de midler som er dine og mine, fellesskapets sine.

SMB-bedrifter er grunnfjellet og den viktigste kilden til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. De små og mellomstore bedriftene utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner (NHO).


Fornuftige meninger i Stortinget?

Heldigvis er det ikke vanskelig å finne fornuftige meninger fra Stortinget. «Regjeringen vil føre en framtidsrettet næringspolitikk der ressursinnsatsen gir god avkastning for samfunnet. Næringspolitikken må stimulere til lønnsomme omstillinger. Samtidig må politikken innrettes slik at omstillingskostnadene blir minst mulig». (Stortinget.no, St nr 230)

Men i praksis er det slik at ledere, ansatte og eiere i SMB-bedrifter i stor grad blir behandlet på lik linje med de store bedriftene. Skattepolitikken i Norge tar i liten grad hensyn til bedriftens størrelse (Menon).

Selvfølgelig er små bedrifter med mindre ressurser mer utsatt. Men de har likevel de samme målsetninger og forventninger til arbeidet de gjør som de store. I tider med usikkerhet for egen økonomi og de ansattes fremtid er belastningen enda mer krevende for de små bedriftene.

«Verdiene næringslivet skaper er grunnlaget for samfunnets velstand. Familienes økonomi, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige velferdstjenester avhenger av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. Den fremtidige verdiskapingen i Norge bygger på foretaksomhet og innsatsvilje i et mangfold av store og små bedrifter». (St nr 230).

Skjønner Stortinget verdien av norske SMB-bedrifter, innovasjon og rask endringsevne? Kan regjeringen nå tilgodese og holde liv i norsk næringsliv og de mange SMB-bedrifter?

- Ja da har Norge lykkes. Vi er spent på fremtiden!

Hilsen Stina Gellein, COO

 

For EGN Norges ledergruppe:

Haakon Gellein, CEO, Administrerende direktør

Stina Gellein, COO, Viseadministrerende direktør

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer