12. desember 2018

Når du trenger noen å sparre med

Når du trenger noen å sparre med

Steffen Larvoll har vært nettverksmedlem i to år. Til EGN Norge forteller han om sine erfaringer fra nettverkssamlingene.

Larvoll er markeds- og IT-sjef i Lager & Industrisystemer, en leverandør av automasjons- og lagringsløsninger for norske logistikkbedrifter. Selskapet holder til på Vinterbro og har 24 ansatte. De representerer det globale logistikkselskapet SSI Schäfer i Norge. Kombinasjonen av å være en liten og fleksibel norsk bedrift samtidig som de har en tung industriell aktør i ryggen gir selskapet stort handlingsrom, som har resultert i både suksess og vekst de siste årene.

"Gjennom nettverksgruppen kan jeg få innspill og lære av andre med like ansvarsområder"

"Det skjer mye innenfor markedsføringsbransjen – hele tiden. Noe jeg synes er utrolig spennende. I min rolle er jeg alene på markedssiden, og det finnes få eller ingen sparre-partnere internt. Gjennom nettverksgruppen kan jeg derfor få innspill og lære av andre med like ansvarsområder," sier Larvoll.

EGN Norge setter sammen nettverk hvor medlemmene blant annet kan lufte arbeidsrelaterte situasjoner, dele erfaringer og øke forståelsen for sin egen bransje. Det faglige utbyttet et nettverk tilfører kan være vanskelig å tilegne seg på arbeidsplassen om du alene har ansvar for et spesifikt område.

"I min nettverksgruppe er vi som regel mellom tolv og seksten personer som deltar hver gang. Tematikken i de forrige møtene har handlet om rollen som markedsfører internt i virksomheter. Da diskuterer vi gjerne hvordan man kan øke sjanser for gjennomslag, hvordan takle motgang eller hvordan involvere andre beslutningstakere i markedsføringsprosesser. Det er et sammensurium av utfordringer, så det å ha sparrepartnere på disse temaene er viktig for meg. Personlig hjelper det meg blant annet med å bevisstgjøre min rolle i min bedrift, samtidig som vi som gruppe kan spille på hverandres styrker," utbroderer Larvoll.

Les også: Hvor viktig er nettverk for toppledere?

Han sier nettverksmøtene fører til bevisstgjøring, og at medlemmene føler de ofte er sammen om utfordringene de står overfor, selv om de kommer fra ulike arbeidsplasser, med ulik struktur og størrelse.

"Når man befinner seg i en setting som en nettverksgruppe, er man plassert sammen med mennesker som befinner seg i en tilsvarende situasjon som deg selv"

"Når man befinner seg i en setting som en nettverksgruppe, er man plassert sammen med mennesker som befinner seg i en tilsvarende situasjon som deg selv. I begynnelsen var det en del snakk om alle de flotte tingene som omsetningsvekst og så videre, men ettersom tiden går får man en tendens til å senke guarden litt, og faktisk ta tak i reelle utfordringer. Om man kommer fra en virksomhet med 5000 ansatte og en hierarkisk konsernkultur eller om kommer fra et firma med 24 ansatte, så er det lett å tenke at det er som to forskjellige verdener, men når man snakker sammen så viser det seg til slutt, at mennesker er mennesker," avslutter Larvoll.

Les også: Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer