25. juni 2018

Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Vivi Kristensen er HR-/Kompetansedirektør i KPMG AS, og et aktivt medlem i HR-nettverket til EGN Norge.

Med lang fartstid innen HR, har hun opplevd utfordringer og omskiftninger knyttet til både opp- og nedskaleringer, organisasjonsendringer, digitalisering, samt nye behov og forventninger til HR. Da har det vært nyttig å være del av et nettverk hvor man kan spille på andre i tilsvarende roller.

"Jeg har vært med i mange nettverk i løpet av min yrkeskarriere, hvor jeg har gjort meg både positive og negative erfaringer underveis. Nå velger jeg derfor nettverk med større omhu. Det viktigste jeg har lært er at hvis man skal få utbytte av et nettverk, må man investere tid. For min del betyr det at jeg kun deltar i én nettverksgruppe nå og kan gi en større innsats der. Nettverket fortjener at man prioriterer tid og bidrar aktivt. En forutsetning for alle nettverk, er at du må gi og ta. For meg har det også vært viktig at de andre deltagerne i min nettverksgruppe har sammenlignbare roller slik vi kan dele erfaringer og sparre om temaer knyttet til praktisk HR og overordnet strategi", sier Kristensen.

Nettverket blir ikke bedre enn de som sitter rundt bordet

Nettverksgruppene i EGN Norge er satt nøye sammen slik at man unngår problematiske relasjoner i forhold til konkurranse og kundeforhold. I nettverksgruppen for HR-direktører er det i overkant av 20 medlemmer. Vivi Kristensen har vært medlem i to år, og mener at de viktigste fordelene ved deltagelse er læring, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling med andre nettverksmedlemmer.

Les også: Nettverk er den nye medarbeiderkaptialen

"Det som er fint ved å være en del av nettverket, er at du kan ta opp helt konkrete HR-faglige problemstillinger når du står oppe i en situasjon. Både på nettverksmøtene og i en digital kommunikasjonsløsning hvor man kan stille spørsmål til gruppen og bidra med egne erfaringer. Den digitale løsningen gir en unik mulighet til å kommunisere med de andre deltagerne fortløpende og mer uformelt. Spesielt når det gjelder leverandører og systemer så er det nyttig og praktisk at andre har testet løsninger som vi vurderer å bruke i vår organisasjon. I mitt nettverk er vi flere som har stort fokus på digitalisering av HR-prosesser, og da er det fint å få innspill på hva andre gjør; hva de har gått til anskaffelse av, hva som har fungert eller ikke fungert. Det opplever jeg som spesielt konkret og matnyttig informasjon, som jeg kan ta videre med en gang", fortsetter Kristensen.

Det er mye læring i å fortelle andre om egne erfaringer

HR-nettverket har dette året vært innom tematikk relatert til organisering av HR-avdelinger, teknologi og digitalisering av HR-prosesser, organisasjons-og kompetanseutvikling, og hvordan skape verdi av verdier, hvor KPMG var vertskap.

"I dette nettverket er det lagt opp sånn at man holder nettverksmøtene hos deltagerne, og at vertskapet er ansvarlig for temaet for samlingen. Det gjør at man har mulighet til å bidra faglig på noe man har særlig erfaring med eller kompetanse på, og man får et eierskap til nettverksmøtet på en annen måte. Det er mye læring i å reflektere og fortelle om hvilke erfaringer man også selv har. Det er fint å ha et nettverk av likesinnede som kan bidra til å gi et overblikk og en utvidet forståelse for problemstillinger man står overfor. Tillit og respekt blir da helt essensielt, og en iboende forutsetning for at et slikt nettverk skal fungere", avslutter Kristensen.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer