4. august 2017

Ny undersøkelse: Fire av ti ledere jobber i ferien

Ny undersøkelse: Fire av ti ledere jobber i ferien

Fire av ti nordmenn med lederansvar jobber i løpet av ferien, viser undersøkelse.

I en undersøkelse Epinion har gjennomført for EGN Norge blant 500 norske ledere, svarer 42 prosent at de jobber i ferien. Av de spurte oppgir én av fire dessuten at de jobber hver fjerde feriedag, mens hver tiende jobber i halvparten av ferien eller mer. 

Ifølge daglig leder i EGN Norge, Haakon Gellein, er overarbeidets omfang både overraskende og bekymringsverdig. 

- Ferien skal jo nettopp være det pusterommet hvor man samler energi og er sammen med sine nærmeste, uansett om man er leder eller medarbeider. Det er ingen tvil om at mange ledere har stort tidspress, men det interessante er også de dypere årsakene som ligger bak at så mange jobber i ferien, sier han. 

Lederne har ikke tid til oppgavene
Lederne har ikke tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene. En av hovedforklaringene på den store arbeidsmengden i feriene, skal ifølge Gellein være at norske ledere i dag opplever et stort arbeidspress og krav om tilgjengelighet.

Det bekreftes av undersøkelsen, hvor én av seks, 17 prosent, av de spurte lederne svarer at de opplever at de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre sine arbeidsoppgaver - dette gjelder spesielt kvinnelige ledere, hvor tallet er 22 prosent. 

Det er viktig at ledere blir flinkere til å sette grense mellom fritid og ferie på tross av det store arbeidspresset, lyder det klare rådet fra Gellein.

"I bunn og grunn handler det jo om at lederen ikke setter grenser og herved viser manglende respekt for seg selv og sine nærmeste."

- Mange ledere klarer ikke å skille mellom jobb og fritid. De venner sin organisasjon, sine kunder og samarbeidspartnere til at de alltid er tilgjengelige, noe som skaper et uhensiktsmessig forventningspress, sier han.

- I bunn og grunn handler det jo om at lederen ikke setter grenser og herved viser manglende respekt for seg selv og sine nærmeste, forklarer Gellein.

Hver femte vurderer å slutte
Og konsekvensen ved å jobbe kvelder, helger og i feriene er til å ta og føle på: Hver femte leder (19%) svarer nemlig at manglende tid får dem til å vurdere jobbskifte, og igjen er tendensen mer tydelig blant kvinnelige ledere, hvor tallet er 23%.

”Det er alarmerende for ledere på alle nivåer. For toppledere er det jo en påminnelse om at det er viktig å skape gode rammer for å tiltrekke og beholde de dyktigste lederne. Og hvis hver femte leder overveier et jobbskifte på grunn av manglende tid, så har han eller hun sannsynligvis en håndfull medarbeidere som går rundt med de samme overveielsene,” sier Haakon Gellein.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer