11. juni 2018

Nytt kvinnenettverk setter fokus på forskjellene

Nytt kvinnenettverk setter fokus på forskjellene

Kvinner og menn leder forskjellig, fordi vi er forskjellige. Men i stedet for å prøve å jobbe rundt det, bør forskjellene ses på som en styrke. Derfor har EGN startet et nettverk for kvinnelige ledere.

Når samtalen handler om likestilling og arbeidsliv, ender det ofte i en klisjepreget debatt om barsel og kvotering. Det er imidlertid andre utfordringer som kvinnelige ledere spesielt konfronteres med i det daglige. For eksempel når de møter forskjellene i lederstil og oppgaveløsing.

"Det er faktisk en god ting at kvinner og menn ikke leder på samme måte, og derfor skal man tørre å snakke om forskjellene."

Det mener Lill Palmblad, nettverksdirektør i EGN og nettverksleder for EGNs nye kvinnenettverksgruppe i EGN Danmark, der kvinnelige ledere i et fortrolig forum har mulighet til å diskutere utfordringer og opplevelser de har.

"Alle parter vil tjene på å bli mer oppmerksomme på forskjellene og bruke det aktivt som en verdiskapende faktor."

"Nettverksgruppen skal være et sted hvor vi kan diskutere saker på en kvalitativ og profesjonell måte - og hvor vi kan finne inspirasjon og lære sammen", sier Lill Palmblad.

Menn har større sjanse for å bli toppleder

I Danmark er fem av seks toppledere menn, og i en nylig undersøkelse fra YouGov for Lederne svarer 52% av de spurte lederne at menn har "liten" eller "mye" bedre mulighet til å bli toppledere i privat sektor i Danmark.

41% anser at menn og kvinner har like muligheter til å bli øverste leder. Bare en prosent av de i alt 2335 undersøkte lederne mener kvinners muligheter er større enn menns.

"Gamle vaner betyr noe. Vi er vant til å se menn i toppstillinger, og derfor tror vi de har bedre sjanse til å bli det. Og det vi ser for oss karakteriserer vår oppførsel. Derfor er det viktig at vi blir mer oppmerksomme på hvorfor vi opptrer og tenker som vi gjør, sier Lill Palmblad.

Se forskjellen som en verdi

Utgangspunktet for nettverksgruppen er nettopp å utfordre konvensjonell tenkning, være klar over forskjellene, for eksempel menn og kvinners tilnærming til problemløsning - og bruke det som en styrke.

"I vår kultur er vi veldig fokusert på likestilling, og kanskje derfor ikke klar over forskjellene som likevel er, og det kan nesten ende opp i en konflikt hvis noen påpeker det", sier Lill Palmblad og understreker at alle partene vil vinne ved å bli mer oppmerksomme på forskjellene og bruke de aktivt som verdiskapende faktor.

Les også: Slik motiverer du dine medarbeidere

"Ideen om mangfold er jo nettopp det at vi som forskjellige mennesker bidrar annerledes - og sammen utfyller hverandre ", forklarer hun og legger til:

"Hvis vi i nettverksgruppen kan bli mer bevisst på hvordan vi handler og tenker som kvinner og ledere - både med våre mannlige kolleger og hverandre - kan vi inspirere hverandre, og selv gjøre noe for å bruke mangfoldet positivt i vårt arbeid og karriere".

 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer