20. september 2018

Roller i endring: Kommunikasjon

Roller i endring: Kommunikasjon

Inntog av nye kommunikasjonskanaler, digitale verktøy og helt nye fagfelt har påvirket kommunikasjonsbransjen drastisk de siste tiårene. Hvordan ser fremtiden ut for kommunikasjonsfaget?

Et av de første kommunikasjonsbyråene i Norge, Consilio Kommunikasjon AS ble etablert i 1995. Med over 20-år i bransjen, har daglig leder Thor Erling Lund sett skiftet i bransjen i praksis.

"I dag er det vanskelig å tenke seg å jobbe med kommunikasjon uten internett. I begynnelsen hadde vi en stasjonær pc på kontoret med internett og e-post som alle de ansatte delte på, men det var mye manuelt arbeid. Jeg satt en dag i uken med en bunke konvolutter som skulle ut til forskjellige redaksjoner og la ved kopierte foto med pressemeldinger. Kommunikasjonen med pressen ble derfor mer personlig og det var mindre støy for journalistene. På den tiden, hvis man tok seg tid til å sende en pressemelding og foto med post opplevdes det mer eksklusivt, og vi fikk gode relasjoner og bedre gjennomslag i pressen som et resultat, sier Lund."

Thor Erling Lund, daglig leder, Consilio Kommunikasjon AS.jpegThor Erling Lund

Consilio Kommunikasjon var tidlig ute med digital kommunikasjon og lagde den første nettsiden for Libresse allerede i 1996.

"Idéen var å lage en jenteside på det store internett for å treffe målgruppen - med spørrespalte, informasjon om pubertet og artikler fra magasinet Klikk Libresse. Vi hadde på det tidspunktet ikke mye kompetanse med å lage nettsider, men det var riktig for kunden og da lærte vi oss hvordan vi kodet en nettside. Det er det som kjennetegner kommunikasjonsbransjen, man må hele tiden fornye seg, ta i bruk nye kanaler og tørre å ta sjanser. Vi investerte mye i digital kompetanse tidlig, men opplevde at det tok lenger tid før kunden så verdien av disse kanalene. I dag har imidlertid kundene våknet og forstår at de trenger bistand, sier Lund."

Libresse 6 juni 2000.jpg

I takt med den digitale utviklingen, er det mange byråer som har gått tilbake til en silotenkningen og kaller seg spesialt på sosiale medier eller digital markedsføring. Lund er klar på at du da er spesialist på kanal, ikke på kommunikasjon.

"Det viktigste for oss har alltid vært å ta utgangspunkt i mål hos kunden og deretter legge opp en kommunikasjonsstrategi ut i fra det. Hvor man henter virkemiddelet, om det er reklame, PR, sosiale medier eller en kombinasjon, er av mindre betydning, sier Lund."  

Les også: Smart digitalisering

Kommunikasjonsbransjen har ikke et kontrollorgan eller standardisert utdanningsløp. Likevel har kommunikasjonsfaglige studier aldri vært mer populære, flere tusen studenter velger årlig å utdanne seg til en karriere innen kommunikasjon. Men hva slags kompetanse trenger vi fremover? Og hva forventes av en nyutdannet i dag? Birk Eivind Ottestad studerer Strategi og PR på Westerdals Oslo ACT. Han mener at teknologiforståelse er en viktig del av fremtidens kommunikasjonsarbeid.

Birk Eivind Ottestad.jpg Birk Eivind Ottestad


"Målet med utdannelsen er å få en forståelse for strategisk kommunikasjonsarbeid, men vi lærer også å bruke hele verktøykassen taktisk. I dag er det forventet at man skal kunne noe om alt fra big data til myndighetskontakt, sier Ottestad."

"Det holder ikke lenger å mestre digitale verktøy, man skal kunne bruke de riktig mot rett målgruppe"

Ottestad tror den største endringen de siste tiårene er den konstante flyten av kommunikasjon og mylderet av kommunikasjonskanaler. Det holder ikke lenger å mestre digitale verktøy, man skal kunne bruke de riktig mot rett målgruppe. Egenskaper han mener er essensielle for å lykkes med en kommunikasjonskarriere er derfor varierte.

"Grunnleggende forståelse for media, politikk og samfunn har alltid vært viktig. Andre egenskaper som har blitt mer aktuelle de seneste årene er teknologi, men det absolutt viktigste er å holde seg oppdatert, være åpen og fleksibel. Jeg er overbevist om at en kommunikasjonsrådgiver må kunne snu seg rundt raskt, avslutter Ottestad."

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer