8. april 2018

Sånn leder du oppad, nedad, utad og på tvers

Sånn leder du oppad, nedad, utad og på tvers

Har du vanskelig for å balansere 360-graders ledelse? Her har du en mini-guide som forklarer de fire ledelsesretningene.

Som leder – og spesielt som mellomleder – skal du kunne balansere mellom de fire ledelsesretningene: oppad, nedad, utad og på tvers. Av og til kan du kanskje føle at du står midt i mellom. Vi tar deg hele veien rundt i denne mini-guiden.

1. Led nedad

Når du leder nedad motiverer du best medarbeiderne dine ved å vise tillit, anerkjennelse og være tilstede. Ha fokus på konstruktiv feedback fremfor kritikk, gi medarbeiderne mer ansvar ved å delegere arbeidsoppgaver, så du får mer tid til ledelse og ha øye for mangfoldighet.

Les også: Den moderne leder skal mestre alt

Tilpass dessuten din ledelse og delegér oppgaver som er i tråd med medarbeidernes behov og kompetanse.

2. Led oppad

Å lede oppad innebærer at du som leder ikke kun ønsker å optimere driften i din egen enhet, men hele virksomheten. Det krever at du som leder ser det store bildet. 

Du skal være lojal uten å gå på kompromiss - du må tørre å si ifra til toppledelsen. Kort sagt skal du hensynta målene og verdiene til din organisasjon, samtidig som du passer på dine medarbeidere, involverer dem i strategier, men stadig holder øye med driften og frister.

3. Led utad

Å lede utad handler om å bygge bro og holde seg oppdatert. Den høye prioriteringen av åpenhet, transparens og corporate social responsibility (CSR) i mange organisasjoner krever også at en leder har evne til nettopp dette, da den skal være bindeleddet mellom dine medarbeideres ekspertise og kundenes og samfunnets ønsker og krav.

Les også: Primadonna-guide: Bli en mester til å lede ulike typer

Dermed skal du omfavne medarbeidernes faglige kompetanse og sparre med dem, men også hjelpe dem med å forstå og ta utgangspunkt i kundens behov. Samtidig skal du konstant holde deg oppdatert på nye tiltak og større endringer innenfor ditt område, så du kan forberede medarbeiderne og organisasjonen på eventuelle forandringer.

4. Led på tvers

Her handler det om å binde avdelingene sammen. Det gjør en leder best ved å være åpen overfor samarbeide på tvers av organisasjonen og kjenne sine omgivelser. Her er det igjen nødvendig å lede oppad, så man får den nødvendige støtte.

Det er din oppgave å sikre at din egen avdeling fungerer, men en tverrgående utvikling er samtidig nødvendig for at din avdeling ikke stagnerer. Derfor kreves det at du som leder finner en balanse, med god utvikling uten at avdelingen overbelastes.

Kilde: Henrik Holt Larsen, ledelsesekspert og professor emeritus ved CBS (innlegg første gang på Væksthus for Ledelses hjemmeside)

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer