24. juni 2019

Sitter ikke lenger alene med utfordringer

Sitter ikke lenger alene med utfordringer

Terje Rabben, økonomidirektør i Experis Ciber AS har vært medlem av EGN siden oppstart av økonomisjef-gruppen i 2009. Kompetansenettverket har gitt han nye impulser og perspektiver, som han ellers ikke ville fått i jobben.

«Deling av utfordringer og problemer gjennom bedriftspresentasjoner på samlingene er veldig spennende. Den biten, tror jeg er veldig viktig.»

Hovedfokuset i kompetansenettverket for økonomisjefer er å hjelpe hverandre med å løse utfordringer, samt å holde seg oppdatert. Terje Rabben prioriterer samlingene med andre økonomisjefer, fordi terskelen er lav for å møte opp, og han får muligheten til å diskutere med andre som er på hans faglige nivå. Temaer i kompetansegruppen er basert på problemstillinger og tematikk som påvirker medlemmene i deres profesjonelle hverdag. Her får medlemmene mulighet til å diskutere utfordringer som de sitter med, per dags dato.

Les også: Verdens nordligste EGN-samling

Utfordringer og muligheter  

Etter en bedriftspresentasjon om lakseoppdrett i EGNs kompetansenettverk for økonomisjefer, innså han at han kan overføre de samme prinsippene i lakseoppdrett til hans arbeidsområde i konsulentbransjen.

«Jeg tenkte først at dette ikke har noe med min bedrift å gjøre, men i de fleste samlingene, der ulike bedriftscase blir presentert, så kan man ofte overføre de samme prinsippene til en annen bransje. Det er mye du kan bruke.»

Han forteller videre at gruppen har vært veldig åpen om utfordringer og ulike problemstillinger som de sitter med i arbeidshverdagen. Terje forteller at det har vært nyttig lærdom for hele gruppen. Spesielt har det vært nyttig å høre at han ikke sitter alene med utfordringer, og at han får gode innspill på utfordringer og problemstillinger.

Økonomisjef-samling på Svalbard

Terje er medlem av økonomisjefgruppen som i mars hadde nettverkssamling på Svalbard. Det viktigste Terje tok med seg fra turen til Svalbard, var å få muligheten til å treffe de andre i gruppen under en litt annen setting enn de vanligvis treffes i. Gruppen har utvilsomt blitt godt kjent etter turen til Svalbard.

«Jeg tror turen til Svalbard med økonomisjef-gruppen, utvilsomt har påvirket dynamikken i gruppen. Vi har blitt mye bedre kjent. Det er viktig for gruppen.»

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer