6. september 2017

Slik motiverer du dine medarbeidere

Slik motiverer du dine medarbeidere

Fornøyde medarbeidere betyr effektive medarbeidere, lavere sykefravær, høyere lojalitet, fleksibilitet og kreativitet - alle faktorer som påvirker bunnlinjen på en positiv måte

Har du blikk for dine medarbeideres grunnleggende behov og hva som motiverer dem? Eller har du en tendens til å kjøre på autopilot gjennom den travle hverdagen i håp om at medarbeiderne 'henger seg på' i fart?

Ifølge Søren Villadsen, HR-ekspert og nettverksleder i EGN, gir et distansert og ufokusert lederskap både dårligere resultater og mindre lojale medarbeidere.

Som leder skaper du resultater gjennom dine medarbeidere, og det er derfor viktig at du har et skarpt blikk for hvordan du best kan bidra til å sikre engasjement og arbeidsglede.

Søren Villadsen gir seks gode råd du kan bruke for å motivere dine medarbeidere.

 1. Forstå hva som motiverer den enkelte
  Medarbeidere er individuelle personligheter som drives av vidt forskjellige faktorer. Spør derfor jevnlig hva som motiverer den enkelte. Vær nysgjerrig og deleger deretter.
   
 2. Walk the talk
  Vær et eksempel til etterfølgelse med arbeidsvaner og ditt engasjement - det smitter hurtig på dine omgivelser.
   
 3. Tydelige briefinger
  Forklar både mål og formål med prosjekter og aktiviteter som sjøsettes - hva skal innsatsen bidra til, hvilken forskjell skal den gjøre, hva er målsettingen og hvor ligger ansvaret for oppgavenes underelementer? Lytt til dine medarbeideres ideer, vis tillit og gi ansvar.

  Les også: Den vellykkede strategien
   
 4. Løpende feedback
  Debriefen er minst like viktig som briefen: Den gir både deg og medarbeideren mulighet til å evaluere oppgaven og målet - både underveis i oppgaveløsningen og etter prosjektet er fullført. Avtaler gjerne faste møter hvor status og fremdrift drøftes.
   
 5. Ros
  Ros og anerkjennelse er viktige motivasjonsfaktorer, og noe som ofte glemmes, fordi vi intuitivt forventer at medarbeiderne vet når vi er tilfredse med hans eller hennes innsats. Men tydeliggjør det vet å si det høyt - enten en-til-en eller i plenum.
   
 6. Vær tilstede
  Enten om du samarbeider fysisk eller virtuelt med ditt team, er din tilstedeværelse som leder avgjørende for at teamet motiveres til å løse oppgavene som nettopp det; et team.

  Det gir en autentisitet som leder, og som igjen bidrar til å motivere medarbeidere. Et lett, men effektivt, sted å starte, er noe så banalt som å si god morgen og god dag.

  Les også: Vis ansiktet ditt

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer