24. november 2017

Smart digitalisering

Smart digitalisering

Den digitale revolusjonen er som kjent i gang, og den vil påvirke oss i enda større grad enn den industrielle revolusjonen. Hvis bedrifter forstår hvordan de skal møte utfordringene med digitalisering, vil de kunne høste gevinstene og fordelene som følger med

Du finner mange eksempler på selskaper som ignorerte truslene ved digitalisering: Kodak og Blockbuster er bare to, men det er mange flere.

De siste årene har den digitale transformasjonen av virksomheter økt intensivt. Mens noen selskaper som BMW har vist seg i stand til å holde takt med utviklingen, har det gått andre hus forbi – og det med katastrofale konsekvenser.  

Professor Alexander Richter er leder av forskningsenheten for Digital Work Design ved Zürich Universitet, og har siden 2007 gjennomført forskning i digital transformasjon av selskaper. Underveis har han lært hva som fungerer bra - og hva som absolutt ikke gjør det.

The future is here_Richter.jpg

Alexander Richter, leder av forskningsenheten/departementet "Digital Work Design" ved Universitetet i Zürich. Foto: PR-Foto.
 

"Bilprodusenter, som BMW, har ikke klart å forutse hva som skulle skje i bilindustrien. Med stagnerende salg - fordi den yngre generasjonen utelukkende var opptatt av å forflytte seg fra A til Å, og ikke spesifikt det å eide en bil - måtte de reagere og tilpasse seg", sier Richter.

"Dermed måtte de endre retning og de jobber i dag med mobilitet i stedet for produksjon, ved å bruke IT-spesialister til å utvikle topp moderne systemer som leser forbrukerens behov og atferd."

Det Københavnbaserte bilselskapet, DriveNow, er et godt eksempel på trenden med å analysere førerens oppførsel og med det tilby mobilitet, sier han.

Hvilken innflytelse har dette på ledere?
Professor Richter mener at det er avgjørende om ledere mentalt tilpasser seg digitalisering. I prosessen må de spørre seg selv: Hva er vi best på? Først når man vet svaret på dette spørsmålet, kan man fortsette med digitaliseringen, mener han.

Transformasjonen skjer fort, men det er mulig å ta ett steg av gangen og tenke før man tar det neste steget.

En av de store teknologitrendene hos bedrifter akkurat nå, er Internet of Things (IoT). Dette teknologiske fenomenet åpner mange muligheter for datainnsamling og kunnskapsdeling - men for å virkelig omdanne disse mulighetene til faktisk verdi for selskapet, må ledere forstå hvordan denne innsamlede dataen og kunnskapen kan utnyttes effektivt.

«Ledere må se på bedriftskulturen. Det blir for overveldende hvis du bare implementerer IoT overalt og digitaliserer hvert hjørne av selskapet. Transformasjonen skjer fort, men det er mulig å ta ett steg av gangen og tenke før man tar det neste steget.», sier Richter.

Han legger til, "Brukeropplevelsen må være hovedfokuset, som betyr at det er nødvendig å kvitte seg med gamle systemer. Og man må implementere sikkerhetssystemer slik at datasikkerheten blir tatt vare på."

Intelligent tavle
Innovasjonssjef ved IBMs Watson IoT-divisjon, Anders Quitzau, jobber med implementering av kognitiv IoT for bedrifter, som en plattform for nye forretningsmodeller.

Quitzau mener det er avgjørende at ledere både vurderer bærekraften i forretningsmodellen sin og opprettelsen av kundefordeler – i tillegg til implementeringen av datahåndtering og IoT.

Selv om folk ofte likestiller IoT med automatisering, kan teknologien faktisk også brukes til samarbeid. Et godt eksempel på dette er kopimaskinprodusenten Ricoh, hvor deres topprodukt i dag er en kognitiv tavle som er integrert med Watson IoT.

The future is here_Quitzau.jpg

Anders Quitzau er Innovation Executive hos IBM Danmark. Hans hovedfokus er på mulighetene innen Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI). Foto: PR-Foto.
 

Quitzau forklarer hvordan den kognitive tavlen fungerer. «Hvis du for eksempel har et online møte med en forretningspartner i Japan, blir alt som er skrevet på engelsk oversatt til japansk på partnerens tavle. Samtidig registrerer tavla automatisk møtets fremgang.»

Ekspertens råd: Start smått og skalér opp
Et annet godt eksempel på et selskap som bruker IoT til sin fordel er heisprodusenten KONE. I stedet for å bare produsere og installere heiser og rulletrapper, oppfatter nå selskapet seg som yter av tjenester for "folk som forflytter seg". Så, ved å for eksempel bruke datainnsamlings- og overvåkingsaspekter ved IoT, kan de forutse når en heis mest sannsynlig vil bryte ned - og dermed reparere den i tide.

Ja, enkelte funksjoner vil bli erstattet - men det er ofte rutinearbeid, hvor medarbeidernes kompetanse kan brukes på mer spennende områder.

På denne måten kan KONEs forretning transformeres til en ny forretningsmodell basert på "folk som forflytter seg" som en tjeneste.

"På samme måte som at teknologi har hjulpet oss med å flytte på tunge ting, kan IoT og kognitiv intelligens (også kjent som kunstig intelligens) gi oss tilgang til kunnskap og hjelpe oss med å utnytte det. IoT, robotisering og kognitiv databehandling må ses som nyttige verktøy. Ja, enkelte funksjoner vil bli erstattet - men det er ofte rutinearbeid, hvor medarbeidernes kompetanse kan brukes på mer spennende områder, sier Quitzau.

Hans råd til selskaper som står overfor utfordringen med digitalisering er klar:

"Start smått og sørg for at systemene er skalerbare. På den måten kan du holde tritt med transformasjonen, inkludér medarbeiderne og oppretthold kontrollen underveis."

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer