12. oktober 2017

Styrk ditt lederskap gjennom motivasjon

Styrk ditt lederskap gjennom motivasjon

Bruker du gulrot og pisk som ledelsesverktøy? Eller motiverer du heller dine ansatte gjennom anerkjennelse, tillit og tydelig kommunikasjon? 

Bruker du gulrot og pisk som ledelsesverktøy? Eller motiverer du heller dine ansatte gjennom anerkjennelse, tillit og tydelig kommunikasjon?

Motivasjon er viktig for alle ledere. Det handler om å bruke dine lederegenskaper til å legge til rette for at ansatte kan vise ansvar, engasjement og initiativ og på en effektiv måte utføre de oppgaver de har fått.

Likevel, selv om de fleste ledere setter høye mål når det kommer til å motivere hver eneste medarbeider i bedriften, kan selv de beste intensjoner bli dyttet til siden i løpet av en travel arbeidsuke, eller når tidsfristene er korte. Det er i slike tider engasjementet kan forsvinne – noe som kan lede til synkende arbeidseffektivitet, økt sykefravær - eller i verste fall at medarbeidere bytter arbeidsgiver.

Bare en av tre ansatte føler seg engasjert på jobb
Generelt sett er ikke ansattes tilfredshet på jobb veldig høy. I følge en undersøkelse gjort av Gallup, føler bare en av tre ansatte seg engasjert på jobb i land som Tyskland og USA, mens på et globalt nivå er dette tallet bare 13 prosent.

Ledelsesrådgiver og motivasjonsekspert Mark Anthony uttaler at motivasjon er en vesentlig faktor når det kommer til ledelse. Motiverte medarbeidere er i gjennomsnitt 43 prosent mer effektive, og bidrar til 28 prosent mer profitt enn umotiverte. De er lykkeligere, de viser mer initiativ og har lavere sykefravær. Og de skaper bedre resultater.

"Tall fra Storbritannia viser at motiverte ansattes sykefravær er 66 prosent lavere. Det utgjør stor forskjell, gjør det ikke?" sier Mark.

Slutt å demotiver dine ansatte
Disse tallene er sterk argumentasjon for at motivasjon bør være høyt prioritert. I følge Mark, er det første steget for mange ledere ikke hvordan de skal motivere ansatte – men hvordan de skal sluttet å demotivere dem.

"Mange ledere er ikke i nærheten av å forstå hvor motiverte – eller demotiverte – sine ansatte er."

"Mange ledere er ikke i nærheten av å forstå hvor motiverte – eller demotiverte – sine ansatte er. Vi er relativt flinke til å skape gode arbeidsplasser og arbeidsmiljø, men mange ledere kan bli mye flinkere til å lede individene og skape glede fra innsiden. Det er vitalt å få hver medarbeider til å forstå "hvorfor gjør jeg dette?'", sier han.

"En av de vanligste årsakene til en demotivert stab er mangel på verdsettelse. Det er viktig å anerkjenne arbeidet dine ansatte gjør. Og selv om de noen ganger mislykkes, bør du likevel alltid anerkjenne innsatsen. Et annet tema er den "feilfrie kulturen". Hvordan skal du klare å aldri feile? Da må du alltid gjøre alt riktig – og det er svært vanskelig."

I følge Mark, bør du gi fra deg litt av kontrollen og heller stole på dine ansatte.

"Inspirer dine ansatte til å vise mot og ta ansvar. Motivasjon er kunsten å skape interesse, og hvis folk er interessert nok så vil de vokse profesjonelt – fordi det er logisk."

Skap mål og mening

Det kan være vanskelig å holde fokus på å motivere dine medarbeidere. Som motiverende leder bør du lage en stategi for deg selv og dine medarbeidere.

"Vi lager strategier for alt mulig unntatt for de tingene hvor strategi faktisk virker: Hvordan vi kan skape motivasjon for å oppnå suksess, " forklarer Mark.

"Vi lager strategier for alt mulig unntatt for de tingene hvor strategi faktisk virker: Hvordan vi kan skape motivasjon for å oppnå suksess, " forklarer Mark.

Han understreker at det ikke er tilstrekkelig å vurdere trivsel basert på en årlig undersøkelse. Du må kontinuerlig jobbe for å skape et motiverende miljø.

"Det starter med å endre tankesettet, og det er essensielt å visualisere retningen og meningen for den enkelte medarbeider. I hvert prosjekt trenger de å vite "hvilken verdi har dette for organisasjonen?" Og "hva er min rolle i dette?" Gi medarbeiderne muligheten til å forme sin arbeidshverdag og vokse individuelt. Oppnår man dette kommer man langt," forklarer Mark
 

Lederens sjekkliste for å skape engasjement, eierskap og motivasjon blandt medarbeiderne

Husk at de fleste ønsker:

  1. Å være en del av noe
  2. Å bidra med noe
  3. Å lykkes med noe
  4. Å være god til noe
  5. Å være noe

Kilde: Mark Anthony

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer