14. mars 2020

Tilgjengelighet ble EGN Norges mål og prioritet denne uken

Tilgjengelighet ble EGN Norges mål og prioritet denne uken

En oppsummering fra EGN Norges ledergruppe etter den første uken med et Norge i full Corona kaos. 

Kjære Ledere, Nøkkelpersoner, EGN medlemmer, EGN ansatte, Nettverksledere og Samarbeidspartnere. 

Vi står nå ovenfor en vanskelig tid i Norge og globalt. Alle er nødt til å ta forhåndsregler og stå sammen, for å bekjempe ytterligere spredning av Covid-19 viruset. Regjeringen har innført strenge tiltak som rammer hele befolkningen, og næringslivet spesielt. 

For EGN Globalt med 14 000 ledere og nøkkelpersoner fra 15 land er dette som for mange andre bedrifter en stor påkjenning. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og har innført forholdsregler for å begrense smitte. Vi tar samtidig vare på våre ansatte og de mange ledere vi har i våre nettverk.  

EGN Norge har ca 1000 norske ledere i sine 53 ulike nettverk. Mange av disse er fra mindre virksomheter og vi er deres viktigste profesjonelle nettverk. Dette er våre kunder og vårt viktigste fokus. I denne situasjonen ønsker vi å være tilgjengelig for våre medlemmer og legge til rette for at de skal kunne være tilgjengelige for hverandre. Heldigvis har vi kompetanse og erfaring med å holde digitale møter internt og gjennomføre webinar eksternt. Vår tekniske plattform gjør dette mulig nå når fysiske møter ikke lenger er første prioritet. 

Men det å gjennomføre digitale møter i stor skala er nytt for mange av oss. Ikke alle våre dyktige nettverksledere, som dog er sterke på fysisk fasilitering av møter, har gjennomført digitale samlinger tidligere. Digital fasilitering og engasjement krever noe annet enn fysisk fasilitering. Den siste uken har vi klart å legge om, slik at alle samlinger ble gjennomført. Nettverkslederne har fått opplæring og er nå forberedt på digitale møter og digital deltakelse i tiden fremover. Vi blir stadig bedre og vi lærer raskt sammen med våre medlemmer, som har vist seg å kunne bidra masse for å få til dette.  

Kjernen i EGNs verdi er å tilby trygge rom for norske ledere på tvers av bransjer og virksomheter, fordi vi kjenner verdien av å stå sammen, dele kunnskap og erfaringer og utvikles sammen med andre. Som ledere har vi alle et ekstra ansvar i situasjoner som nå, og det er viktigere enn noen gang å holde hodet kaldt og handle deretter. Vi har sammen med våre ansatte og våre 23 nettverksledere snudd oss raskt for å overvinne alle de utfordringene som måtte komme.  

EGN ønsket denne uken å være tilgjengelig for sine mange medlemmer og raskt kunne svare på de endrete behovene til kontakt fra nettverksledere, medlemmer og EGNs globale nettverk. Det var vår første prioritering når alt skjedde fort og hele Norge nærmest ble stengt. Vi har derfor raskt gått over til å tilby digital deltakelse på alle våre samlinger. EGN har som kjent det fysiske møtet i fokus, og gjennomfører ca 300 samlinger i året, med alt hva det innebærer av koordinering og forberedelser faglig og administrativt. Vi har et tett samarbeid med våre nettverksledere og samarbeidspartnere rundt opplæring, tematiske forberedelser, onboarding av nye ledere som skal delta for første gang, på- og avmeldinger, organisering av seminarer, webinarer og nettverksmøter med alt av mat og annen logistikk som hører til.  

Vi er nå ekstra stolte over våre ansatte og våre nettverksledere. De har raskt tatt fatt i situasjonen. Vi har endret en praksis fra å kun gjennomføre fysiske samlinger til nå også å ha gjennomført mange digitale samlinger, med både medlemmer tilstede og mange medlemmer som deltatt digitalt. Vi har fått testet ut at vår tekniske plattform både er sikker og fungerer godt også for dette formål. Våre gode nettverksledere har tatt de fasiliteringsmessige utfordringer som har dukket opp på strak arm. Våre medlemmer har også bidratt til at vi har fått til dette. Mange er bedre enn oss på digitale møter og er vant å jobbe remote og hjemmefra. De har støttet sin nettverksleder og bidratt. Takk for det. 

I uken som har gått var vår vurdering at det var viktig å være tilgjengelig. Vi ser nå at de ledere som deltok på samling, enten fysisk eller digitalt, har satt pris på dette. Vi håper vi har bidratt til å støtte mange, bevare roen og holde bena på jorden. Samtidig har vi tatt gode forholdsregler og fulgt myndighetenes anbefalinger.  

 

Member’s Universe 


Vår digitale plattform EGNs Member’s Universe, hvor alle våre 14 000 medlemmer globalt kan møtes i små eller større grupper, stille spørsmål vedrørende utfordringer, og få svar raskt – den har gått varm denne uken. Er du ikke allerede på, så kom deg på raskt! Det er her informasjonen mellom medlemmer og nettverksledere nå foregår og ikke minst mellom deltakerne i de ulike gruppene.  Invitasjon til samling og lenke til digitalt møte finner du her. Her pågår diskusjoner om alt fra krisehåndtering til pågående og løpende fagproblematikk som ikke er påvirket av coronasituasjonen. Her utveksles artikkler og støtte. Medlemmer på tvers av bransjer og land kan lære av hverandre. Her kan man også stille spørsmål på vegne av kollegaer og komme i kontakt med ledere fra hele verden. Medlemslogin foregår her, her kan du også få nytt passord raskt når du trenger det. 

 

Vi tar det videre dag for dag 

I tiden fremover fortsetter vi å forholde oss til oppdateringer fra Helsemyndighetene.

Vi har enn så lenge ikke hatt noen Coronasmittede i vår administrasjon, men vi har hatt noen syke med forkjølelsessymptomer som har holdt seg hjemme. Bemanningen har vært noe redusert, men det ser ut som det neste uke er noen flere på jobb. Vi er en av Norges mange SMB bedrifter. Mange har hatt det som oss. Krise krever handling. Ledere må sette kurs, ta beslutninger, stå sammen og gjøre det som er nødvendig. Vi har gjort en fantastisk overgang og gjennomført mange samlinger med digital deltakelse for første gang.  Som en liten bedrift er vi sårbare og fremtiden er usikker, som for alle. Blir vi rammet av sykdom internt, må vi kanskje raskt avlyse alle våre nettverkssamlinger. Vi håper på hell og lykke og takker våre gode ansatte og samarbeidspartnere for en fantastisk innsats så langt.


Ta vare på hverandre og husk at det er i disse situasjonene et godt nettverk kan være avgjørende. I EGN er du aldri alene med dine utfordringer. 

 

Gode hilsener fra EGN Norge v/ Ledergruppen:

Haakon Gellein, CEO

Kari Skjæggestad, CMS

Stina Gellein, COO

 

 

 

 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer