25. juni 2018

Ut med ledere – inn med letere

Ut med ledere – inn med letere

Vi hører oftere og oftere at vi lever i en helt spesiell tid. Det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon - som visstnok er både digital, eksponentiell og kombinatorisk. Det foregår 12 Gutenberg-øyeblikk samtidig.

Hjelp, det høres ut som de fleste av oss ikke kommer til å klare å henge med i den utviklingen som vi har skapt helt på egenhånd. Det er nok riktig, dette blir utfordrende for mange - men det åpner samtidig en rekke muligheter som vi må ta vare på og utnytte etter beste evne. Da må vi begynne letingen etter nye muligheter og ny kunnskap, som garantert ikke er beskrevet i lærebøkene på alskens universiteter.

Jeg merker meg at begreper som kunstig intelligens, genetikk, sensorer og nanoteknologi ofte går under betegnelsen «muliggjørende teknologier». Det å gjøre noe mulig, må vel sies å være en leders kanskje viktigste oppgave. Da må imidlertid vi ledere begynne letingen etter det muliggjørende.

Vi har 1.100 ledere som medlemmer i EGNs ulike nettverk. I mitt møte med disse, ser jeg at de leter etter hva som er mulig. De er faktisk på stadig leting. De er blitt letere og ikke så mye ledere. Og de leter etter løsninger, uutnyttet potensiale, nye kombinasjoner, nye muligheter og ikke minst en ny måte å drive forretningen på. I en verden hvor kompleksitetsgraden går opp - og, hvor endringstakten øker og usikkerheten stadig øker – så blir behovet for å finne løsninger på nye utfordringer stadig økende viktigere. Da starter gode ledere letingen. Da erstattes «ledelse» av «letelse».

En viktig vei fremover i et slikt landskap, er kunnskap

En viktig vei fremover i et slikt landskap, er kunnskap. Vi trenger ledere og spesialister som er nysgjerrige, åpne og utviklingsorienterte. Da begynner det som jeg kaller «kunnskapingen». Denne utvikles i samhandling med andre i fortrolige forum hvor det å bygge på hverandres erfaringer og kompetanse, skaffer ny kunnskap og derved også innsikt som kommer til uvurderlig nytte. Den som leter og deler kunnskap med andre, ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjon, kommer til å finne helt nye og andre muligheter.

I dine vurderinger av effektive kunnskapsløsninger, kan det være verdt å notere seg at det hjelper mindre og mindre å sette seg på skolebenken -  i dag vet vi at halveringstiden for kunnskap faller fra 30 til 5 år. Det aller viktigste fremover blir derfor å få din egen kunnskap i sirkulasjon - for å kunne utvikle relevant kunnskap som du kan dra nytte av når du leter etter nye muligheter. Det er bra å ha penger på konto, men å sette dem i sirkulasjon for å få til en fornuftig avkastning, er langt bedre. Slik er det også med kunnskap.

 

 

 

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer