31. januar 2017

Vis ansiktet ditt

Vis ansiktet ditt

Sitter din nærmeste sjef i Tyskland, samarbeider du med kollegaer i Sverige, skal du motivere salgsteamet i Nederland? 

Det virtuelle samarbeidet blir en realtiet for flere og flere i takt med at de digitale mulighetene åpner opp for mer geografisk spredte organisasjoner. 

Dette fører til nye samarbeidsmetoder hvor hierarkier brytes ned. Digitaliseringen spiller en stadig viktigere rolle i arbeidshverdagen og distanseledelse erstatter ledelse ansikt til ansikt og den fysiske dialogen.  

Kommunikasjonen blir det viktigste ledelsesverktøyet 

Frederik Lindhardt er stifter og seniorrådgiver i bedriften Virtual Rhetoric hvor han gir råd om digital ledelse og kommunikasjon. I følge han er det avgjørende å fokusere på kommunikasjonen for å kunne lykkes med det virtuelle samarbeidet.   

"Det lyder banalt. Og det er det også. Men i min jobb har jeg opplevd altfor ofte at ledere kun informerer sine medarbeidere. Informasjonen som sendes ut fra ledere er kun intranettbeskjeder, informasjonsmail eller lignende", sier Frederik Lindhardt. 

"Den fysiske distansen kan endre seg til å bli en mental distanse, noe som kan gjøre det mer krevende for lederen å prestere. Derfor må den virtuelle lederen fokusere på å være både velvillig og inkluderende overfor sine medarbeidere og samarbeidspartnere – kanskje i en større grad enn personen er vant til." 

Distanseledelse krever menneskelig tilstedeværelse 

Virtuell ledelse betyr ikke bare at nyhetsbrevet er online og og det fysiske møtet er flyttet til Skype. Det fører til en helt ny måte å være og samarbeide på over landegrenser.  

Dette har særlig to konsekvenser for den virtuelle lederen. For det første blir ledelsesoppgaven langt mer personfokusert:  

"I den digitale tiden vi lever i søker vi menneskelig kontakt. Det har blitt lederens rolle å vise det menneskelige ansiktet utad, både internt og eksternt. Som leder blir man således synonym med virksomheten," forklarer Frederik Lindhardt.  

For det andre er det viktig å sørge for å være nære medarbeiderne. 

"Det kan virke paradoksalt å si at man skal være nære sine medarbeidere, når ledere og medarbeidere i økende grad sitter langt fra hverandre fysisk. En løsning kan i noen tilfeller være å ringe fremfor å sende epost, sende en kort beskjed i form av en video og i det hele tatt sørge for å vise sitt ansikt og kommunisere bredt."  

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer