10. juni 2022

Viser vei for salgssuksess

Viser vei for salgssuksess

- Kom med det du kan, ta med deg det du trenger, inviterer Executives' Global Network (EGN) Norges nye nettverksleder Per Egenæss Stilling.

Per Egenæss Stilling er salg- og ledertrener, og ny nettverksleder i Executives' Global Network (EGN) Norge. Stilling leder gruppene som er spesielt rettet mot salgsledere. Målet er å hjelpe virksomheter til å få flere kunder, tjene mer penger, enten med å selge mer eller bli sittende igjen med mer overskudd.

- Men hva trengs rent konkret for å få det til?

- Poenget er at det er veldig mange ting vi egentlig vet, men som vi ikke gjør.
I forbindelse med salg kan folk si: “Dette kan jeg jo!”. Da er mitt oppfølgingsspørsmål: “Men gjør du det?” Da er svaret njaaa, sier Per Egenæss Stilling.

Stilling mener mange er gode på tester og teorier, men ikke nødvendigvis flinke til å gjøre de riktige tingene i hverdagen. Selv salgslederne denne gruppen henvender seg til, som må ha flere år ledererfaring og ansatte under seg, trenger oppfriskning. Faget er i stadig endring. Derfor er kompetanseheving så viktig, noe medlemmene får ved å dele erfaring og kunnskap.

Derfor sier Stilling:: - Kom med det du kan og ta med deg det du trenger.

Med det mener han alle salgslederne skal dele hva de gjør og hvordan de jobber.

- Målet er ikke det perfekte med en gang, alle skal komme og dra frem det beste av seg og dele med de andre. Det gir en verdi for gruppen. Når alle gjør det, ligger mye på bordet og man kan plukke fra buffeten.

HAR LANG FARTSTID
Stilling har holdt foredrag og kurs i 38 land og bodd i seks i forbindelse med studier og jobb. Han kunne ramset opp lang utdannelse, MBA og alt han har gjort, men sier:

- Det betyr ikke noe. Det er viktig hva du kan, men enda viktigere hva du gjør. Det gjelder også for salgslederne.

Et begrep han mener ofte blir en floskel, er slogans og verdier. De sitter ofte ikke.

- Det er mye bedre å tro på at vi, og i denne sammenheng salgslederne, skal bli gradvis bedre gjennom adferdsstyring. Men da trengs noen verktøy.

BLOMSTER OG ØL
Selv er han i stadig utvikling, senest med studier i pedagogikk i fjor. Privat er han i ferd med å sette seg inn i blomster og bier. Sagt på en annen måte - han og kona har kjøpt 50 rhododendron som skal få vokse i hagen i sommer.

En av de andre lidenskapene er øl, og det blir det også tid til.

Stilling har også tidligere fasilitert flere ulike grupper i EGN Norge, men nå ser han frem til å lede nye grupper etter åtte års pause. Han brenner for å utvikle mennesker, og kan love at de som blir med, får stort utbytte. Eller som han uttrykker det: Teknikker, tips og triks.

For det Stilling vet, er at salg er en ferdighet, og den kan utvikles. Det krever trening, som må være tilgjengelig og relevant. I siste instans vil kunden avgjøre hvem som får tilslag ved innkjøp av varer og tjenester. Da må salgsleddet, med sjefen på topp, ha en strategi og vite hva som er best akkurat nå.
……………………………………….
FAKTA OM EGN NORGE
Hva er EGN Norge?

  • Executives' Global Network (EGN) Norge
  • Medlemsbasert, der toppledere, mellomledere og fagledere får en unik mulighet til å møte andre som ønsker kompetanseløft for å møte en fremtid i endring, bygge relasjoner og dele kunnskap.
  • For privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.
  • Har 50 faglige nettverksgrupper i Norge.
  • Hver gruppe inviterer til fem nettverkssamlinger i året, månedlige webinarer med høyprofilerte innledere.
  • I tillegg får medlemmer tilgang til EGNs digitale Members universe med 15.000 aktive medlemmer fra Norge og 14 andre land.
  • EGN Norge tilbyr også sertifisering gjennom Harvard.
  • Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer