Personvernerklæring – HR

Dataansvarlig

EGN Norge
Sandakerveien 114B
0484 Oslo

ORG no.: 992 685 395
Tel.: +47 22 44 00 80

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger I forbindelse med rekruttering.

Har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for oss i en rekrutteringsprosess. Grunnlaget for den lovlige behandlingen finnes i artikkel 6.1.(b) i EUs Personvernforordning.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av dine personopplysninger:

  • Din CV, søknad, personlighetstest, etc.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi deler eller overfører dine personopplysninger med følgende mottakere:

  • Databehandlere (for eksempel i forbindelse med personlighetstester)

Overføring eller deling med tredjepart, inkludert internasjonale organisasjoner

Ingen data overføres eller deles med land utenfor EU/EØS.

Hvordan får vi dine personopplysninger?

Vi har mottatt dine personopplysninger fra deg eller fra åpne kilder som for eksempel LinkedIn.

Lagring av dine personopplysninger

Personopplysninger mottatt i forbindelse med rekruttering av nye ansatte blir slettet 2 måneder etter en søknadsprosess.
Åpne søknader vil bli lagret i opp til 6 måneder.

Automatiserte beslutninger, inkludert profilering

Vi bruker ikke automatiserte beslutninger, inkludert profilering.

Dine rettigheter

Under General Data Protection Regulation (GDPR – EUs Personvernforordning) så har du mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.

Retten til å se dine personopplysninger

Du har rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg i tillegg til andre typer data.

Retten til å endre/rette til personopplysninger

Du har rett til å endre eller rette på feil personopplysninger om deg.

Retten til sletting

Under visse omstendigheter så har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før den generelle slettingen vår inntreffer

Retten til å begrense behandlingen

Under visse omstendigheter så kan du be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset vil vi fremover kun behandle dine personopplysninger – bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller på grunnlag av å starte, avansere eller forsvare et rettslig krav, eller beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å innvende

Under visse omstendigheter så har du rett til å innvende deg vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring.>

Retten til å overføre personopplysninger (dataportabilitet)

Under visser omstendigheter så har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i tillegg til å kunne få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindring.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynet retningslinjer på www.datatilsynet.no.

Klage via Datatilsynet

Du har retten til å registrere en klage via Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Gå til www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer