Personvernerklæring – Nettverksmedlem

Dataansvarlig

EGN Norge
Sandakerveien 114B
0484 Oslo

ORG no.: 992 685 395
Tel.: +47 22 44 00 80

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for alle som er meldt inn i EGNs nettverksgrupper eller andre nettverksrelaterte aktiviteter. Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å kunne arrangere nettverkssamlinger, aktiviteter, etc.

Har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger siden det er nødvendig for oss for opprettholde holde avtalen (kontrakten) vi har med deg (Artikkel 6.1.(b))

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Vi behandler kun nødvendige generelle personopplysninger som for eksempel navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, etc.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi deler eller sender dine personopplysninger med følgende mottakere:

  • Vi deler eller sender dine personopplysninger med eksterne møteledere

Overføring eller deling med tredjepart, inkludert internasjonale organisasjoner

Ingen data overføres eller deles med en tredjepart.

Hvordan får vi dine personopplysninger?

Vi har mottatt dine personopplysninger fra deg i forbindelse med påmelding eller fra åpne kilder som for eksempel LinkedIn.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig i forbindelse med dine nettverksaktiviteter.

Hvis du melder deg ut av et nettverk eller EGN Norge så vil vi slette dine personopplysninger etter 2 år. Et unntak til dette er i forbindelse med bokføring hvor vi vil lagre opplysningene i minimum 5 år som følge av krav i bokføringsloven.

Automatiserte beslutninger, inkludert profilering

Vi bruker ikke automatiserte beslutninger, inkludert profilering.

Dine rettigheter

Under General Data Protection Regulation (GDPR – EUs Personvernforordning) så har du mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.

Retten til å se dine personopplysninger

Du har rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg i tillegg til andre typer data.

Du kan se mesteparten av opplysningene vi har registrert om deg på EGNs medlemsunivers.

Retten til å endre/rette til personopplysninger

Du har rett til å endre eller rette på feil personopplysninger om deg. Vennligst kontakt oss hvis relevant.

Retten til sletting

Under visse omstendigheter så har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før den generelle slettingen vår inntreffer. Vennligst kontakt oss hvis relevant.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig for å slette dine personopplysninger mens du fortsatt ønsker å benytte EGNs nettverk.
Vær også oppmerksom på at vi kanskje ikke umiddelbart vil slette visse data hvis dette er forbudt i henhold til relevant lovgivning.

Retten til å begrense behandlingen

Under visse omstendigheter kan du be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset vil vi fremover kun behandle dine personopplysninger – bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller på grunnlag av å starte, avansere eller forsvare et rettslig krav, eller beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å innvende

Under visse omstendigheter så har du rett til å innvende deg vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Retten til å overføre personopplysninger (dataportabilitet)

Under visser omstendigheter så har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i tillegg til å kunne få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindring.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynet retningslinjer på www.datatilsynet.no.

Klage via Datatilsynet

Du har retten til å registrere en klage via Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Gå til www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer