Styrken i å dele erfaringer

Nettverksgrupper for ledere og spesialister


Executives' Global Network - EGN Norge har som mål å skape både personlig og faglig vekst for deg som er medlem i en eller flere av våre 50 nettverksgrupper.

Slik skaper vi også stor verdi for selskapet du leder eller jobber for.

Globale kriser, uforutsigbarhet og kontinuerlig endring gjør at ledere trenger kontinuerlig utvikling mer enn noensinne. Kompetanse er tross alt ferskvare!

EGN gir deg som medlem tilgang til et skreddersydd nettverk, slik at du til enhver tid kan ligge et skritt foran - i et faglig og fortrolig felleskap med likesinnede.

Hver nettverksgruppe har maks 25 medlemmer og ledes av spesialtrente fasilitatorer med lang erfaring fra ditt ledernivå og fagfelt.

 

Best på relevant innhold og fasilitering

Vårt konsept er bygget opp rundt møter mellom mennesker. Nå har vi erfart at i kriser blir gruppene sterkere. EGN Norge skal være best på å skape relevant innhold og fasilitere gode nettverksmøter for våre medlemmer. 

Fysiske og digitale samlinger

Nettverksgruppene møtes nå fysisk igjen - men det er mulighet for å delta digitalt gjennom Zoom, som åpner opp for et virtuelt univers med fantastisk engasjement, muligheter for sparring i mindre grupper, spørrerundersøkelser og chatfunksjon.

Våre nettverksgrupper finner sin egen form og utvikles etter deltakernes ønsker og behov. Noen vil kun møtes fysisk når det er mulig. Andre ønsker å møtes oftere og med flere digitale møter i tillegg til de fysiske samlingene. 


Faglig og sosialt medlemsunivers på mobilen

Vi er mer enn noen sinne glade for EGNs unike digitale faglig-sosiale medium: Members Universe. Du kan laste ned en egen app eller logge deg på direkte her på nettsiden. I Members Universe er det høy aktivitet, og 14.000 medlemmer på tvers av fagområder og grupper hjelper og støtter hverandre globalt i 15 land. 

Webinar - nå også globalt

Webinarer og seminarer med relevante, dagaktuelle og viktige temaer tilbys både lokalt og globalt i Executives' Global Network. Nå har vi i Norge gått sammen med de andre 14 EGN-landene for å tilby globale webinarer med høykompetente og etterspurte innledere. Over 14 000 medlemmer kan nå delta på samme webinar.

I tillegg får du mulighet til å delta interaktivt med medlemmer fra andre land for å få en smak av en digital nettverkssamling. 

Ønsker du at få vite mer om å bli medlem i et nettverk hos oss i Executives' Global Network? Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Velg det nettverket du vil høre mer om:

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer