Styrken med å dele

Nettverksgrupper for ledere og nøkkelpersoner


EGN Norge har som mål å skape verdi for deltakerne i våre ca 50 nettverksgrupper og for deres virksomheter. Vi ser nye muligheter i disse spesielle tider der samfunnet, den enkeltes arbeidshverdag og hele norsk næringsliv er i endring.

Best på relevant innhold og fasilitering

Vårt konsept er bygget opp rundt møter mellom mennesker. Nå har vi erfart at i kriser blir gruppene sterkere. EGN Norge skal være best på å skape relevant innhold og fasilitere gode nettverksmøter for våre medlemmer. 

Fysiske og digitale samlinger

Nettverksgruppene møtes nå både fysisk og digitalt gjennom Zoom, som åpner opp for et virtuelt univers med fantastisk engasjement, muligheter for breakouts, spørrerunder, chatfunksjon og mye mer. Våre nettverksgrupper finner sin egen former og utvikles etter deltakernes ønsker og behov. Noen vil kun møtes fysisk når det er mulig. Andre ønsker å møtes oftere og med fler digitale møter som et komplement til de fysiske treffene. Mulighetene er mange og vi ser at ledere er gode på å dele kunnskap og erfaringer og bidra til at de får mest mulig ut av å delta i EGN Norge.


Medlemsunivers

Vi er mer enn noen gang glade for vårt unike digitale Medlemsunivers. Her er det høy aktivitet, og medlemmer på tvers av fagområder og grupper hjelper og støtter hverandre.

Webinar og seminar - nå også på tvers av 14 land

Webinar og seminar med relevante, dagaktuelle og viktige tema, er noe vi tilbyr siden lang tid tilbake. Nå har vi gått sammen med de andre 14 EGN landene for å tilby spennende webinar samlinger sammen for alle medlemmer fra våre 14 land. Over 14 000 medlemmer kan nå delta på samme webinar. I tillegg til webinaret får du mulighet til interaktiv deltakelse med deltakerne fra andre land for å få en smak av en digital nettverkssamling. 

Ønsker du at høre mer om dine muligheter for å bli med et nettverk? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg. 

Velg det nettverket du vil høre mer om:

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer